Klart for nyansettelsene i politiet

To Politifolk Med Ryggen Til

Politidirektoratet er nå klar til å ansette de første 150 politifolkene av 400.

For kort tid siden ba justisminister Monica Mæland om å midlertidig ansette 300 til 400 ekstra politifolk på grunn av koronasituasjonen.

I dag ble det klart at det legges opp til å ansette i flere faser. 150 stykker i første omgang. Disse skal ansettes umiddelbart og skal fordeles til distrikter som nylig har blitt pålagt oppgaver innen grensekontroll på indre Schengen-grense – herunder Øst, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt. Politifolkene vil bli ansatt på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politiet, men som i dag ikke jobber i etaten. Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for utvidelse til 12 måneder.

Ansettes i UP

Alle de nye polititjenestepersonene skal ansettes i Utrykningspolitiet (UP). Det er Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, uenig i, og mener de heller burde vært ansatt ute i distriktene.

- Vi registrerer at Politidirektoratet har valgt en modell for tilsettinger i denne situasjonen som ikke har vært prøvd før, med sentralt oppheng i UP og fordeling av mannskaper til politidistriktene. Politiets Fellesforbund mener det er uklokt å velge uprøvde modeller midt i en krise. Når det er sagt, er situasjonen i landet vårt nå at mange mister jobbene sine, mange blir permitterte og tradisjonsrike bedrifter går over ende, sier Bolstad.

Trygghet for befolkningen

Han påpeker at fokuset nå er at Norge nå kommer seg gjennom denne spesielle og tunge tiden.

- Politiets Fellesforbund skal ivareta sine medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, men vi er også opptatt av at politiet klarer å levere på sitt samfunnsoppdrag, å trygge befolkingen gjennom krisen. Så får vi heller evaluere tilsettingsforhold når samfunnet er på vei tilbake til sitt normale, og høste både positive og negative erfaringer. Vi ønsker uansett våre nye kolleger hjertelig velkommen til å gjøre en samfunnsmessig viktig jobb i en kritisk tid for landet, sier forbundslederen.

I neste fase legges det opp til utlysning av inntil 250 stillinger med tilsetting etter søknad. Stillingene vil bli fordelt til politidistriktene med utgangspunkt i blant annet distriktenes innbyggertall og fravær hos egne mannskaper.

Glad for ansettelsene

Sigve Bolstad er glad for de nye tilsettingene.

- Vi har lenge vært bekymret for bemanningen i norsk politi. En av de sakene vi har jobbet mest med de siste årene er at alle som går ut av Politihøgskolen skal få jobb etter endt utdannelse. Tross den alvorlige krisesituasjonen som vi står i, er det gledelig at samfunnet nå skal få dra nytte av dyktige og godt kompetente nyutdannede politifolk som er klare for å stå på og gjøre en solid innsats, sier Bolstad.

Ekstra midler

Det ble også klart i dag at politiet får ekstra midler til å dekke nyansettelsene. Det har Politiets Fellesforbund tatt for gitt siden mange politidistrikt allerede sliter med en svært stram økonomi.

- Politidirektoratet har fått opplyst at det vil komme midler fra Justis- og beredskapsdepartementet til å ansette opp til 400 politiutdannede og nødvendig materiell og utstyr til dette. Politidirektoratet har fokus på å omprioritere fra annen aktivitet til arbeidet rundt koronautfordringen for å mest mulig unngå merutgifter, sier Roger Bjerke, direktør i styringsavdelingen i Politidirektoratet, til Politiforum i dag.