Nye rammer kan gi dårligere arbeidsplasser i politiet

Sivilt ansatt på kontor foran PC med politet på skjerm

Mindre kontorplass, kun åpne løsninger og dårligere arbeidsmiljø. Det kan bli resultatet av nytt arbeidsplasskonsept og rammebetingelser for arealbruk i politiet. – Det er ikke vi med på, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Det er gjennom et prosjekt utarbeidet arbeidsplasskonsept for politiet og rammebetingelser for arealbruk i politiet. Dette legger føringer for hvordan politiets bygg og eiendommer utformes, herunder kontorer. I rammebetingelsene legges det for eksempel opp til en arealnorm på 18 kvadratmeter per ansatt, mens resten av staten har arealnorm på 23 kvadratmeter.

Lars Reiersen, leder av PF Politilederne, representerte Politiets Fellesforbund i styringsgruppen til prosjektet med arbeidsplasskonseptet, fram til Politiets Fellesforbund trakk seg fra dette arbeidet.

– Underveis var det tydelig at innholdet i arbeidsplasskonseptet ikke er mulig å forene med rammebetingelsene. Intensjonene i arbeidsplasskonseptet, om medvirkning og gode arbeidsplasser for de ansatte, er gode, men rammebetingelsene tilsier at valgmulighetene slik de er presentert i prosjektet nærmest viskes ut, sier Reiersen.

Må ha åpning for ulike løsninger

Reiersen sier at det først og fremst er arealnormen som gjør det vanskelig å gjennomføre intensjonene i arbeidsplasskonseptet. For å følge arealnormen det legges opp til blir man tvunget til å velge bort cellekontorer, og stort sett kun velger åpne kontorløsninger i politiet.

Forskning på åpne kontorløsninger viser et konsistent negativt bilde for støy, konsentrasjon, sykefravær og smittevern. Den forskningen har prosjektet valgt å se bort fra.

I utformingen av arbeidsplasser må det også tas hensyn til arbeidsoppgaver, et forsvarlig arbeidsmiljø, og behandling av sensitivt materiale og av fortrolige samtaler.

Etter Politiets Fellesforbunds mening vil framtidige kontorplasser i politiet derfor ikke ta utgangspunkt i hva som gir den best mulige arbeidsplassen, men omtrent være forutbestemt til å bli åpne kontorløsninger grunnet stramme rammebetingelser.

– Disse utfordringene ble tatt opp gang på gang i styringsgruppen, uten respons og uten at våre innsigelser ble synliggjort. Prosjektet virket å være forutbestemt, og det var ikke vilje eller evne til å diskutere vesentlige momenter som vil påvirke arbeidsplassene til de ansatte. Politiets Fellesforbund trakk seg derfor fra styringsgruppen, sier Reiersen.

Kan gi dårligere arbeidsmiljø

Politiets Fellesforbund tok også ved drøftingen av saken i nasjonalt IDF-møte (informasjon, drøfting, forhandling) opp disse utfordringene.

– Vår konklusjon er at innsparingen blir for dominerende, uten at man er ærlig på at det vil føre til dårligere arbeidsplasser for de ansatte i politiet. Vi har forståelse for at arbeidsgiver ønsker å lage klarere rammer for bygg og kontor, men Politiets Fellesforbund kan ikke støtte eller være med på et prosjekt som er så inngripende på de ansattes arbeidsmiljø, sier forbundsleder Sigve Bolstad.