Ønsker fortsatt bevæpning

Bevaepnet Politi

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund har denne uka levert sitt høringssvar om bevæpning til Justisdepartementet. I høringssvaret, som selvsagt er for generell bevæpning av politiet, retter forbundet kritikk mot arbeidet som ble lagt ned av bevæpningsutvalget.

– Politiets Fellesforbund har lenge ment at generell bevæpning er viktig både for befolkningens sikkerhet og egensikkerheten til norsk politi. Vi mener våre dyktige tjenestemenn og –kvinner må få et nødvendig verktøy til i verktøykassa for å løse samfunnsoppdraget, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Flere politimestre ønsker bevæpning

Allerede har flere av politidistriktene levert sine høringssvar, og politimesterne i landets tre største byer, Oslo, Bergen og Trondheim, ønsker alle generell bevæpning.

– Det er svært positive signaler at politimesterne i landets tre største byer nå ønsker generell bevæpning av norsk politi. Dette viser at behovet for generell bevæpning har økt i forbindelse med samfunnsutviklingen og kriminalitetsbildet. Publikum har en forventning til at politiet skal løse alvorlige hendelser raskt, og dermed kan tilgangen til våpen være en avgjørende faktor, sier Bolstad.

En utredning om bevæpningsmodeller for norsk politi er etterlengtet og noe vi har etterspurt i mange år. Vi ønsket å få på plass et godt faktagrunnlag for å bringe debatten fremover.

— Sigve Bolstad

Forbundsleder, Politiets Fellesforbund

Skuffet over bevæpningsutvalgets rapport

Politiets Fellesforbund er skuffet over rapporten bevæpningsutvalget har levert, og mener rapporten ikke svarer opp mandatet i forhold til å evaluere perioden med permanent bevæpning. Rapporten evaluerer heller ikke ordningen med fremskutt lagring av skytevåpen.

Når ingen av disse faktorene er vurdert skikkelig, finnes det heller ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi anbefalinger om andre bevæpningsordninger, skriver Politiets Fellesforbund i sitt høringssvar.

– En utredning om bevæpningsmodeller for norsk politi er etterlengtet og noe vi har etterspurt i mange år. Vi ønsket å få på plass et godt faktagrunnlag for å bringe debatten fremover. Et godt faktagrunnlag ville også være nyttig for å vurdere eventuelle endringer av dagens bevæpningsmodell. Vi er derfor skuffet over at utvalgets rapport er mangelfull på flere områder, sier Bolstad.

Rapporten har store mangler hva gjelder risikoforståelse og beredskapsarbeid, og det synes ikke som om utvalget samlet har tilstrekkelig innsikt i dagens polititaktikk og operativt utstyr til å ha et godt vurderingsgrunnlag. I forhold til anvendelsen av innsamlet kunnskap og data er det svakheter som vi er overrasket over at forekommer på dette nivået. Det mangler drøfting av konkrete problemstillinger knyttet til krav i arbeidsmiljøloven og politiets handlingsplikt, skriver Politiets Fellesforbund i sitt høringssvar.

Fordelene må veie tyngre enn ulempene

Politiets Fellesforbund skriver videre at det naturligvis er vanskelig å vurdere fordelene med bevæpning opp mot ulempene, men trekker frem at mange politifolk har vært i situasjoner der rask tilgang på våpenet har vært nødvendig, og lagring i kjøretøyet har vært en svært uhensiktsmessig løsning. I perioden med permanent bevæpning oppstod flere tilfeller der rask tilgang på våpenet var en forutsetning for god oppdragsløsning til det beste for publikum, og i noen tilfeller reddet våpenet liv.

Ulempene knyttet til generell bevæpning er knyttet til faren for at politiet skal bli fratatt eget våpen og til faren for vådeskudd, men det er ikke disse ulempene utvalget ser ut til å legge til grunn. Mer abstrakte ulemper ser ut til å bli veid tyngre, for eksempel faren for «våpenkappløp» med kriminelle miljøer og et dårligere forhold til publikum.

– Vi i Politiets Fellesforbund mener muligheten for å beskytte publikum og seg selv på mest hensiktsmessig måte må veie tyngst. Vi trekker frem det politimester Sjøvold i Oslo sa i et intervju med VG: «Vurderingen må stå seg også når en tjenestemann er drept uten mulighet til å forsvare seg, eller publikum blir drept eller skadd». For det er viktig å huske på at konsekvensene av et politi som ikke er bevæpnet kan bli så store, sier Bolstad.

Må forbedre rapporten

Politiets Fellesforbund ønsker at rapporten til bevæpningsutvalget forbedres, og at utvalget også ser på perioden med permanent bevæpning og evaluerer fremskutt lagring av skytevåpen. Dette kan bringe nye momenter til debatten. Slik det står nå, ser Politiets Fellesforbund ingen grunn til å endre landsmøtevedtaket fra 2012. Utvikling innen terroristers metoder og mål gjør spørsmålet mer aktuelt enn noen gang tidligere, og vi ønsker et permanent bevæpnet politi.