Politiforum sin undersøkelse om seksuell trakassering: Urovekkende tall

Sigve Bolstad (på kontor)

18,3 prosent av kvinnelige politiansatte er blitt utsatt for seksuell trakassering fra en annen ansatt i politiet, viser en rykende fersk undersøkelse gjennomført av Politiforum.

I undersøkelsen, som er besvart av nesten 6000 politiansatte, svarer 18,3 prosent av de kvinnelige respondentene at de i løpet av sin yrkeskarriere har blitt utsatt for det de opplever som seksuell trakassering fra en annen ansatt i politiet.

– Dette er trist lesning og ikke minst bekymringsfullt. Politiet skal være en trygg arbeidsplass. Det er totalt uakseptabelt med seksuell trakassering, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Tar det på alvor

Tidligere i høst la forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas frem urovekkende historier fra politietaten til politidirektør Benedicte Bjørnland, hvor de blant annet fortalte om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser.

– Vi i Politiets Fellesforbund er glad for at politidirektøren tar dette på største alvor og at seksuell trakassering nå er satt på dagsorden, sier Bolstad, som oppfordrer alle ansatte i etaten til også å svare på undersøkelsen som er sendt ut fra Politidirektoratet.

Ny arbeidsmiljøundersøkelse fra Politidirektoratet

Et av grepene Bjørnland har gjort er å sette i gang en arbeidsmiljøundersøkelse som skal gjøre det lettere å avdekke seksuell trakassering. Denne undersøkelsen er ute nå og er sendt til alle ansatte i politiet og studenter ved Politihøgskolen.

– Jeg ønsker for det første et mer finmasket og presist bilde av hvor omfattende og alvorlig problemet er. Vi kommer til å gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse – avgrenset til seksuell trakassering, som stiller eksplisitte, presise og detaljerte spørsmål. Når vi detaljerer spørsmålene, tror vi også at vi kommer til å fange opp flere tilfeller, uttalte politidirektøren i en pressemelding tidligere høst.