Reiseavtalene i staten blir gjeldende ut året

Reise

Reiseavtalene i staten er prolongert ut året. Avtalene løp egentlig ut i dag, men partene trenger mer tid til å få på plass gode løsninger tilpasset dagens behov.

Dette er avtalene om dekning av utgifter til reise og kost på jobbreiser. Disse avtalene forhandles mellom staten ved departementet og hovedsammenslutningene. Her forhandler dermed Unio, som vår hovedsammenslutning, på vegne av Politiets Fellesforbund.

– Under pandemien har reisevirksomheten i staten vært på et minimum. Når samfunnet nå åpner opp igjen er det viktig å få på plass reiseavtaler tilpasset fremtidens arbeidsliv og behov, sier seniorrådgiver Andrea Mandt i Unio på deres nettsider.

Partene i det statlige tariffområdet har over tid jobbet med å kartlegge utfordringer og uenigheter knyttet til dagens reiseavtaler i staten. Avtalene gjelder både i og utenfor Norge.

Det har i de senere årene skjedd store strukturelle endringer i staten som utfordrer dagens reiseavtaler med sammenslåinger og større avstander internt i virksomheter. Det partssammensatte arbeidet har resultert i en rapport som vil legges til grunn i det videre arbeidet.

Det er lagt en møteplan for det videre arbeid høsten 2021, med oppstart 31. august, som skal sikre fremdrift i arbeidet.

Også forlenget tidligere

I 2020 ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne enige om et foreløpig kompromiss, som innebar at reiseavtalene da ble forlenget, med små justeringer, til 2021.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Roar Fosse2

– Dette er en føljetong som har vart lenge. Vi opplever at den manglende progresjonen vi har hatt for å finne løsninger med arbeidsgiver i politiet, gjenspeiler seg i forholdet mellom partene over oss – Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene. Da er det ikke så rart at man også har utfordringer med å diskutere realiteter med egen arbeidsgiver, uttalte Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, da.