«Reisetidssaken» opp i Høyesterett

Reisetidssaken Forberedelser

Saken om reisetid skal behandles i Høyesterett 2. og 3. mai. – Vi er glad for at Staten er enige med Politiets Fellesforbund i det som er hovedspørsmålet, at reisetid er arbeidstid, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Saken startet tilbake i 2014 da en polititjenestemann fra Sogn og Fjordane, med Politiets Fellesforbund som partshjelp, gikk til sak mot staten.

Siden den gang har saken vært innom Tingretten, Borgarting lagmannsrett og EFTA-domstolen, og skal opp i Høyesterett i mai i år.

Enig om hovedspørsmålet i saken

Regjeringsadvokat Siri Kristiansen, som representerer staten i søksmålet, vedgår både til fagbladet Politiforum og i sitt ankeskriv til Høyesterett, at tiden han hadde brukt på de omstridte reisene var å anse som arbeidstid.

Forbundsleder, Sigve Bolstad, synes det er gledelig at regjeringsadvokaten nå er enig i det Politiets Fellesforbund har sagt hele tiden:

– Denne saken handler om at ansatte i politiet har krav på døgnhvile og ukeshvil, i tråd med intensjonene bak hvileperioder. Det kan man ikke gjøre i en situasjon der man står til arbeidsgivers disposisjon. Derfor har vi hele tiden sagt at reisetid er arbeidstid. Politiets Fellesforbund er glad for at regjeringsadvokaten også ser det på samme måte, sier han.

Les mer: Regjeringsadvokaten: – Ikke krav på overtidsbetalt

Behov for tydeligere avklaringer

– Vi ser stadig mer kobling mellom fritid og arbeid, og at arbeidstakere blir presset på at det som tidligere ble regnet som arbeidstid, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Hun nevner som eksempel bibliotekarer som må på jobben for å åpne biblioteket for en konsert, og får spørsmål om ikke gratiskonserten er betaling nok for jobben.

– Det trengs tydeligere avklaringer på hva som er arbeidstid og fritid, for dette kan bli en økende utforing om vi ikke, mener Unio-lederen.

Full støtte av EFTA-domstolen

Det var etter en anmodning fra Høyesterett at EFTA-domstolen kom med en rådgivende uttalelse i november i fjor der de gav politimannen og Politiets Fellesforbund fullt medhold. De slo fast at tid som medgår til reiser pålagt av arbeidsgiver er arbeidstid.

Domstolen la til grunn at reise er en arbeidsoppgave og at tiden som går med derfor må klassifiseres som arbeidstid.

– EFTA sin rådgivende uttalelse er både grundig og godt begrunnet, og vi er veldig glad for at de deler Politiets Fellesforbund sitt syn på saken, sa forbundsleder Bolstad om EFTA sin vurdering av saken.

Les mer: Reisetid er arbeidstid

Forberedelser til Høyesterett

Politiets Fellesforbund, sammen med advokatfirmaet Homble Olsby, er i full gang med forberedelsene til saken skal opp i Høyesteretten i mai.

Høyesterett vil at arbeidstidsspørsmålet skal prosederes, selv om både regjeringsadvokaten og Politiets Fellesforbund er enige om at politimannens reisestid er arbeidstid.

– Høyesterett har bekreftet at de ønsker at både arbeidstidsspørsmålet og kompensasjonsspørsmålet skal prosederes, uavhengig av at partene er enige om at politimannens reisetid er arbeidstid, sier advokat Merete Furesund i Homble Olsby.

Frokostmøte om reisetid i regi av Unio

Det er ikke bare innen politi- og lensmannsetaten at saken vekker interesse, og tirsdag 20. mars arrangerte Unio et frokostmøte der advokatene Merete Furesund og Tore Lerheim gikk gjennom dommen i Lagmannsretten, EFTA-domstolen sin uttalelse, og veien videre mot Høyesterett.

– Mange av våre medlemmer opplever at skillet mellom arbeidstid og fritid blir uklare. Dette går ofte på bekostning av arbeidstakernes behov for hvile og vern, og et behov for forutsigbarhet når det gjelder arbeidstid og fritid, sa Unio-leder Ragnhild Lied i sin åpning.