Lønnsoppgjøret 2020:

– Så ingen annen mulighet enn brudd

Sigve Bolstad #04

– Vi så dessverre ingen annen mulighet enn å be riksmekleren om hjelp til å komme til enighet med staten, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund og nestleder i Unio stat.

Unio Stat valgte i kveld å bryte lønnsforhandlingene med staten. Bolstad synes det er en underlig øvelse å møte en stat som innleder forhandlingene med at man ikke er villig til å forhandle på økonomi.

– Vi har forståelse for at landet er i en ekstraordinær situasjon, men det er mange som har gjort en ekstraordinær innsats i denne tiden. Når kravet vårt om at statens ansatte må få etterregulert lønnen sin dersom det viser seg at andre i privat sektor får en bedre lønnsutvikling enn forventet, også blir avvist, - så vi dessverre ingen annen mulighet enn å be riksmekleren om hjelp til å komme til enighet med staten, sier Sigve Bolstad.

Han påpeker at Unio stat anerkjenner fullt ut frontfaget som grunnlag for lønnsoppgjørene.

– I dette oppgjøret burde man utvise den samme fleksibiliteten i en ekstraordinær situasjon som de ansatte har vist siden 12. mars. Nå vil vi jobbe videre, sammen med resten av Unio stat, for å være godt forberedt til å møte Riksmekleren 12.-14. oktober, avslutter Bolstad.