Særaldersgrensene skal beskytte deg som borger

Sigve Bolstad #09

Skal Norge ha en best mulig beredskap, må særaldersgrensene bestå, skriver forbundsleder Sigve Bolstad i en kronikk i VG.

Det er hensynet til borgerne og samfunnssikkerheten som er grunnlaget for politiets særaldersgrense. Den er ikke ment som et frynsegode for den enkelte politimann- eller kvinne.

Pensjon er nå et brennaktuelt tema. 1. februar starter forhandlingene mellom partene i arbeidslivet og Arbeids- og sosialdepartementet for å få en omforent pensjonsløsning for offentlig ansatte. Det er fortsatt uavklart om særaldersgrensene vil bli et tema i denne omgang. Politiets Fellesforbund mener det bør sees i sammenheng slik at særaldersgrensene blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte.

Det er viktig at man har et politikorps som til enhver tid holder det nivået som kreves av en beredskapsorganisasjon. Det skal ikke gå utover publikum at politiet ikke makter å utøve samfunnsoppdraget på en optimal måte på grunn av alder og helse. 

Det er krevende å ha stått i førstelinjen og frontet samfunnets bakside gjennom et langt yrkesliv. Men den ekstreme belastningen er ikke bare forbeholdt de operative. Å etterforske overgrep mot barn, sitte foran PCen hver dag og bla gjennom tusenvis av bilder og filmer hvor barn blir mishandlet og seksuelt misbrukt, gjør noe med deg. 

Lov om aldersgrenser for offentlig tjenestemenn fra 1956 står seg fortsatt godt. For hva har endret seg siden da? Ja, man lever litt lenger. Men har dagens 60-åringer fått bedre reaksjonsevne, syn, hørsel, psykisk styrke og bedre fysikk enn man hadde i 1956?
Særaldersgrensene i Norge ble innført etter en grundig utredning. Skal man gjøre endringer eller fjerne særaldersgrensene til politi, brannfolk, ambulansepersonell, sykepleiere, forsvaret med flere, må det gjøres en lignende prosess. 

Men særaldersgrensene er dessverre stadig utsatt for angrep. Venstre har varslet ny kamp mot ordningen, og Høyre og Frp har også sagt at de ønsker å endre særaldersgrensene i flere yrker.

Politiets Fellesforbund er opptatt av at forhandlingene om offentlig tjenestepensjon skal sikre pensjonen for ansatte som har særaldersgrense i politi- og lensmannsetaten. Man må kunne forvente gode og forsvarlige pensjonsordninger som sikrer livsgrunnlaget i alderdommen. Vi ønsker også at særaldersgrensene fortsatt skal være en rettighet, men ikke at det skal være en plikt til å gå av ved fylte 60/63 år slik som det er i dag.

Samtidig som vi vil kjempe for å beholde særaldersgrensene som en rettighet, jobber vi også for en kultur og en personalpolitikk som stimulerer arbeidstakere som har kapasitet og et ønske om å stå lenger i arbeid. Det er det ikke tilrettelagt for i dag. Vi synes det er viktig at de ulike politidistriktene tar vare på den omfattende kompetansen som erfarne politifolk har bygd opp over mange år.