Ulovlig praksis setter etterforskningsløftet i fare

Henlagt Mangel Pa Etterforskningskapasitet Tryggheten Svekkes

Politidirektoratet åpner nå for at etterforskere blir plassert i sivile stillingskoder uten særalder. Dette vil innebære at disse mister PB-stillingene og mulighet for opprykk, og de vil også falle utenfor ATB-avtalen

- Dette vil forverre vilkårene til etterforskere og vil redusere både lønn og status. Politidirektoratet forsøker rett og slett å avlyse et etterforskningsløft det er bred enighet om at er sårt tiltrengt, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Hemmeligholder vurderinger

Med bakgrunn i en rapport som Politiets Fellesforbund ikke har fått tilgang til, skrevet av advokatbyrået Kluge i forbindelse med en varslingssak i Vest, åpner nå Politidirektoratet for å plassere etterforskere i sivile stillinger etter eget velbefinnende.

I et skriv publisert på «Kilden» skriver Politidirektoratet at «det må gjøres en helt konkret vurdering i den enkelte ansettelsessak av om det er anledning til å stille krav om politiutdanning og om en stilling kan settes i stillingskode med særalder».

Dette er stikk i strid med muntlige lovnader fra daværende konstituert politidirektør, Håkon Skulstad, i 2017 om at dette kun skulle gjelde lederstillinger på nivå 3 og 4.

- Ikke nok med at et advokatbyrå skal legge premissene for ansettelsespolitikken i norsk politi, men vurderingene de har gjort, og som politidirektoratet lener seg på, blir så langt holdt hemmelig for partene i arbeidslivet, sier Bolstad.

Etterforskere står i fare for å miste ATB-tillegget

Arbeidsmiljøutvalget i Vest politidistrikt fikk tirsdag 10. september en redegjørelse fra Politidirektoratet ved HR-direktør Karin Aslaksen om advokatfirmaet Kluge sin rapport knyttet til varslingssaken som angikk kvalifikasjonskrav i ulike lederstillinger.

Og i dette møtet gav Aslaksen uttrykk for at det mangler stillingskoder i politiet og trakk i tvil hvorvidt etterforskning er operativt arbeid.

- Politidirektoratet åpner nå for å utvide det vi mener er en ulovlig praksis der man gjør sivile ansettelser i stillinger med politigrad og krav til politifaglig kompetanse, sier Bolstad.

Ulovlig praksis i Politiets Utlendingsenhet

Denne tilnærmingen fra Politidirektoratet har man også sett tidligere. Blant annet i Politiets Utlendingsenhet der de vil bruke omstilling som verktøy for å benytte sivile stillingskoder i stillinger med politigrad, og ved dette svekke de ansattes rettigheter.

Politiets Fellesforbund mener dette er ulovlig, helt uakseptabelt og et misbruk av omstillingsinstituttet, og en svært uklok inngang på en veldig krevende omstilling.