Vil satse på studentene

Justisministerduel Arendalsuka2017

Det ser lyst ut for politistudentene uansett hvem som havner i regjeringen kommende stortingsperiode. Både Arbeiderpartiet og Frp vil opprettholde antallet studenter på Politihøgskolen og sørge for at de får jobb.

Et eventuelt nedtrekk på Politihøgskolen var ett av temaene nåværende justisminister Per-Willy Amundsen og utfordrer Hadia Tajik, leder av justiskomiteen, måtte svare på under justisministerduellen Politiets Fellesforbund arrangerte under Arendalsuka.

– Selv mener jeg at det er behov for at vi opprettholder opptaket på politistudentene. Det er i alle fall ikke sånn at man bør ta det antallet ned uten å ha en ordentlig gjennomgang knyttet til hva slags forventinger man har til politiet, og hva slags behov det er i politiet nå. Så jeg er ikke berett til å ta antallet politistudenter ned, sa Tajik.

Justisministeren opprettholder opptaket

Heller ikke justisminister Amundsen vil ha nedtrekk på Politihøgskolen i 2018, som Politidirektoratet foreslo tidligere i år.

– Regjeringen legger til rette for at vi kommer til å nå målet med to polititjenestemenn- og kvinner per tusen allerede i 2019, men vi fortsetter utover det. Vi stopper nedtrekk i opptaket til Politihøgskolen i 2018. Vi fortsetter dagens nivå fra 2017, noe som legger til rette for at vi kan utdanne enda flere politifolk i årene som kommer, utover målet om to politifolk per tusen, sier Amundsen.

Distriktene må få penger til å ansette

Mange av studentene ved Politihøgskolen går i dag for lenge før de får seg jobb, og ved utgangen av mars hadde bare 71 prosent av studentene fra 2016-kullet fått jobb, og kun 32 prosent av disse var i faste stillinger. Dette er en problemstilling Tajik har bitt seg merke i.

– Det som er viktig er at distriktene har penger til å ansette folk, og det er det vi ofte ser at blir problemet. Det er flere politidistrikt som forteller at de rett og slett er nødt til å holde stillinger vakante for å klare å ansette nyutdannede politistudenter, sånn at summen av den kapasiteten som de får ute i politidistriktene ikke blir sterkere eller bedre enn det da i utgangspunktet burde være, sa Tajik i duellen.

Fornøyd med utfallet av lovnaden

Etter at tallene over hvor få av 2016-studentene som var i jobb vinter ble offentliggjort kom justisministeren med en lovnad til studentene.

– Det er riktig at måloppnåelsen i 2016 ikke var god nok. Derfor fikk politiet klar beskjed i begynnelsen av dette året om at de som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 skulle være i full jobb til sommeren, og at kullet som nå var ferdig i 2017 skal være i jobb i løpet av året. Og jeg kan melde tilbake om at det er fulgt opp. 92,5 prosent av de som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 er nå i jobb, sa Amundsen i duellen.

Skal oppbemanne

Han lover også at når regjeringen nå opprettholder opptaket på Politihøgskolen er det med mål om å oppbemanne politiet – og at folk skal få jobb.

– Når vi utdanner polititjenestemenn- og kvinner, så er det selvfølgelig fordi de skal i jobb, fordi vi skal øke politidekningen. Og den garantien som er gitt gjelder også videre; dette er for å oppbemanne norsk politi, sier Amundsen.

Politiets Fellesforbund kommer til å følge med på disse lovnadene fremover.