Yrkesskadeerstatning til toppolitisk nivå

Yrkesskadeerstatning Til Toppolitisk Niva

Politiets Fellesforbunds representanter sammen med Frida Melvær (H) Ingunn Foss (H), Solveig Horne (FrP) og Geir Sigbjørn Toskedal (Krf)

Torsdag 9. mai hadde representanter fra Politiets Fellesforbund flere møter på toppolitisk nivå om yrkesskadesaken.

Flere ansatte i politi- og lensmannsetaten har blitt skadet under tjenesten uten å få godkjent skadene som yrkesskader. Etter et landsmøtevedtak i 2017, ble det i januar 2018 nedsatt en arbeidsgruppe i Politiets Fellesforbund ledet av forbundssekretær Linda Verdal.

– Politiet forvalter samfunnets maktutøvelse. I ytterste konsekvens er denne yrkesgruppen villige til å sette liv og helse på spill for å løse samfunnsoppdraget. Samfunnsoppdraget innebærer stor grad av risiko for politiet. Dette utløser et betydelig ansvar for staten. Politiets Fellesforbund opplever at staten ikke oppfyller dette ansvaret i dag, sier forbundssekretær Linda Verdal.

Derfor ber Politiets Fellesforbund regjeringen nedsette et utvalg med mandat til å utrede om dagens regelverk gir en god nok dekning for politiansatte som blir skadet i tjenesten - med sikte på å foreslå en lovendring som styrker politiansattes vern mot yrkesskader tilsvarende militærpersoner i Folketrygdlovens § 13-8.

Opplevde forståelse

Det ble avholdt møter med Høyre/Fremskrittspartiet/Kristelig Folkepartis justispolitiske storfraksjon på Stortinget, Arbeiderpartiet ved justispolitiker Maria Karine Aasen-Svensrud, Senterpartiet ved justispolitikerne Emilie Enger Mehl og Geir Inge Lien, Sosialistisk Venstreparti ved justispolitiker Petter Eide, Høyre ved helsepolitiker Erlend Larsen og Rødt ved politisk rådgiver Eirik Vold (6. mai). I tillegg hadde vi et møte med politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet ved statssekretær Christl Kvam (H).

– Veronika Hammer og Bjørn Rist, som er skadet under IP-trening og ikke fått godkjent sine skader som yrkesskader, var med i flere delegasjoner og fortalte sin skadehistorie og kampen for å få skaden godkjent som yrkesskade. Vi opplevde forståelse for vår sak i møtene med stortingspolitikerne, forteller Verdal.

Ys1

Forbundsleder Sigve Bolstad takker Veronika Hammer og Bjørn Rist, som ble skadet under IP-trening for at de fortalte sin historie til toppolitikerne

Ys2

Politiets Fellesforbunds representanter sammen med politisk rådgiver Eirik Vold (Rødt)

Ys5

Politiets Fellesforbunds representanter sammen med stortingsrepresentant Maria Karine Aasen-Svensrud (AP)

Ys4

Politietes Fellesfrobunds representanter sammen med stortingsrepresentant Petter Eide (SV)

Ys3

Politiets Fellesforbunds representanter sammen med stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (SP)