Ny episode av «I varetekt»:

Aggressive demonstrasjoner og et politi under angrep

Podkast 8

Det var i sommer flere demonstrasjoner som endte i voldelige sammenstøt mellom ulike grupperinger, politiet og demonstranter. Hvordan skal politiet håndtere det? Hør Torgeir Brenden fra Oslo-politiet fortelle om det i denne episoden av «I varetekt».

Under flere demonstrasjoner ulike steder i landet har det i sommer vært rettet raseri mot politiet over at de beskytter de som holder markering. I disse tilfellene har det vært markeringer gjennomført av den omstridte gruppen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

På Furuset i Oslo ble politiets egne gjerder brukt mot mannskapene. Etter demonstrasjonen skrev Shakeel Rehman, leder for Senter for Sekulær Integrering, i et innlegg at «[d]et virket som det var ønskelig å kanalisere de unges aggresjon mot politiet.» Etter en tilsvarende demonstrasjon i Bergen uttalte Peter Frølich (H) at «[d]et er krefter i debatten som ser seg tjent med å skape avstand mellom folk og politi».

At politiet beskytter markeringer med kontroversielle budskap betyr slett ikke at de deler standpunkt med disse – men hvorfor må de da beskytte de?

Kritikk for metodebruk

Under demonstrasjonene har politiet også fått kritikk for blant annet bruk av tåregass mot svært unge demonstranter. Politikere har både kritisert og støttet politiet i etterkant – men hvordan skal egentlig politiet reagere når barn helt ned i tiårsalderen angriper de med stein og jernstenger?

Innsatsleder og fagansvarlig for mobilt innsatskonsept i politiet i Oslo, Torgeir Brenden, forteller i podkasten om politiets oppgaver ved demonstrasjoner, og hvordan de skal sørge for at både SIANs markeringer og motdemonstrasjoner kan gjennomføres på en slik måte at ytringsfriheten sikres.

I podkasten «I varetekt», produsert av Politiets Fellesforbund, holder vi hver uke en person med tilknytning til politiyrket eller politikken rundt vår etat i varetekt. I løpet av en halvtime vil vi bli bedre kjent med de ulike oppgavene til politiet, hvilke utfordringer politiet står ovenfor, politikken og samfunnsoppdraget og ikke minst de gode og spennende politihistoriene fra virkeligheten. Har du tips til gode historier? Send en e-post til hilde@pf.no