Landsmøte 2022:

Ga ros til Politiets Fellesforbund

MG 0869 1

Politidirektør Benedicte Bjørnland gjestet landsmøtet i Politiets Fellesforbund onsdag ettermiddag. Hun ga ros for at det nå blir etablert et langt tettere politisamarbeid mellom de nordiske landene.

– Politiets Fellesforbund skal ha mye av æren for at det nå etableres et samarbeid over landegrensene når det gjelder kartlegging av vold og trusler mot politiet som skal basere seg på forskning, oversikt, undersøkelser og erfaringsdeling. Politidirektoratet er ikke alltid enig med Politiets Fellesforbund, men det er viktig at man har respekt for hverandres roller. Og jeg har stor respekt for Politiets Fellesforbund og Unn Alma Skatvold som leder. For meg er det veldig viktig at det er en kompetent arbeidstakerside, innledet politidirektøren.

Hun trakk fram tre momenter som hun tror på, uavhengig av hvor i politiorganisasjonen man befinner seg:

  • tett dialog om det aktuelle emnet både formelt og uformelt
  • respekt for hverandres roller, selv om man kan være rykende uenig
  • løse konflikter på et lavest mulig nivå

Økende grad av vold og trusler

– Dette er noen kjøreregler jeg har stor tro på, sa Benedicte Bjørnland som i sitt innlegg trakk fram den økende graden av vold og trusler mot politiet.

– Dette er alvorlig, og vi må gjøre hva vi kan for å trygge hverdagen for våre ansatte. I den sammenheng blir id-skjerming svært viktig, og her har Politiets Fellesforbund gjort et utmerket forarbeid. Jeg vil også legge til at vi hele tiden jobber med å videreutvikle organisasjonen både organisasjonsmessig, men også ved å ta i bruk nye digitale hjelpemidler som kan hjelpe oss i arbeidet videre. At politiet kan vise at vi er styringsdyktige når det gjelder økonomi, og at vi kan få på plass et forståelig gradssystem, anser jeg for viktig. Og ikke minst er jeg opptatt av at vi må få på plass bedre rutiner for varsling. Vi må bli bedre både i forhold til den som varsler og den som blir varslet om. Nå ble det ikke noe offentlig varslingsombud i denne omgang, men mye kan skje, sa politidirektøren.

Omdømmetest

Benedicte Bjørnland forberedte også forsamlingen på at omdømmet til politiet er under press. Hun refererte da til Baneheia-saken, Tengs-saken, samt direktivet fra Riksadvokaten som har gjort handlingsrommet til politiet for å gripe inn i de mindre narkotikasakene mer begrenset.

– Men vi kan ikke gi opp kampen for å jobbe forebyggende mot barn og ungdom. Dette er en svært viktig jobb. Vi må hele tiden bruke de verktøyene vi har tilgjengelig for å jobbe best mulig, sa Bjørnland.

Skrøt av politiet

Benedicte Bjørnland passet på å gi en solid honnør til politiet for jobben som er gjort etter gjentagende kriser de siste årene:

– Pandemien og krigen i Ukraina er de to ferskeste krisene vi har stått oppe i. Der har politiet gjort en formidabel jobb ved å håndtere grenseoppdrag og flyktningstrømmer. Og alt dette har vært i tillegg til en krevende arbeidshverdag, så tusen takk til alle dyktige politifolk som er på jobb i samfunnets tjeneste hver dag året rundt, kommenterte politidirektøren.

Hør mer fra politidirektør Benedicte Bjørnland i dette intervjuet:

Benedicte Bjornland 00 00 00 16 Still003
Se intervju med politidirektøren