Resolusjon fra landsmøte 2022:

Vold og trusler mot politiansatte er en trussel mot hele samfunnet

IMG 1222

Antall anmeldelser for vold mot politiansatte har nesten tredoblet seg fra 2004. Det er uakseptabelt.

Selv om politiyrket er risikofylt og man er godt trent for å håndtere tøffe oppdrag, er det likevel uholdbart at vold og trusler mot politiet ansees som en akseptabel yrkesrisiko. Dette er ikke utelukkende et problem for politiet, men for hele samfunnet. Aksepterer man vold mot politiet, så aksepterer man at terskelen for vold i samfunnet også senkes. Resultatet blir et mindre trygt samfunn.

Det er på tide at politikerne forstår alvoret og hvor store konsekvenser dette har for samfunnssikkerheten. Problemet er økende over hele Europa. Det er på tide å ta grep.

Politiansatte skal ha rett til å leve uten frykt for vold, trusler og represalier, og rett til et privatliv. Vi kan ikke risikere at politiets evne til å beskytte landets innbyggere svekkes på grunn av vold og trusler. Vi kan ikke risikere at demokratiet svekkes.

Landsmøtevedtak

Politiets Fellesforbund krever at:

  • Politikere må være tydelige på at vold og trusler mot politiet er uakseptabelt.
  • Regjeringen må sørge for at vold og trusler mot politiets ansatte forebygges og forhindres gjennom:
    • en lovendring som sikrer identitetsskjerming for politiansatte.
    • en utredning rundt problematikken om vold og trusler mot politiansatte, med forslag til tiltak.
  • Politidirektoratet må i enda større grad prioritere HMS-arbeidet for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler mot etatens arbeidstakere og deres familier.