Lønnsoppgjøret:

Endelig rapport fra TBU i dag

Tekniske beregningsutvalget TBU foreløpig rapport 2023, 20.02.2023, Foto Simen Gald , Arbeids- og inkluderingsdepartementet ,  CC BY 2.0 Deed

SSB-direktør Geir Axelsen leder Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Her fra framleggelsen av den foreløpige rapporten i fjor.

Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet / CC BY 2.0 Deed

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) ble offentliggjort i dag.

Det er ikke store endringer i hovedtallene sammenliknet med tallene i den foreløpige rapporten TBU la fram i februar. Det skriver Unio.

Den endelige rapporten inneholder både oppdaterte vurderinger og nytt materiale, som lønn for kvinner og menn i forhandlingsområder.

Den inneholder også lønn for toppledere i offentlig forvaltning og utviklingen i inntekter.

De viktigste tallene

Her er et oppsummeringsnotat med de viktigste tallene (PDF)

  • TBU anslår prisvekst på 4,1 prosent i 2024
  • Utvalget anslår at konsumprisveksten i 2024 blir 4,1 prosent.
  • Konsumprisveksten for 2023 ble 5,5 prosent.
  • Lønnsvekst fra 2022 til 2023 for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter i industrien samlet er foreløpig beregnet til 4,8 prosent. For industriarbeidere og for funksjonærer i industrien er årslønnsveksten beregnet til henholdsvis 5,1 prosent og 4,0 prosent.

Rapporten blir trykket og utgitt i NOU-serien som NOU 2024: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024.

Mer om lønnsoppgjøret 2024