Lønnsoppgjøret

Her kan du lese mer om årets lønnsoppgjør og hvordan lønnsoppgjøret foregår.

Unio stats forhandlingsdelegasjon før oppstart av lønnsoppgjøret 2022

Lønnsoppgjøret 2022

I år er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at det forhandles om alle elementene i hovedtariffavtalen, som lønn, pensjon og fellesbestemmelser. Dette til forskjell fra et mellomoppgjør, hvor det som regel bare forhandles om lønnsjusteringer.

Lønnsforhandlingene i staten startet 20. april 2022, og hadde frist til 30. april 2022. Det ble brudd i forhandlingene 29. april 2022, og det er nå mekling hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet der før meklingsfristen 23. mai 2022, blir det streik.

Status nå: Oppgjøret er til mekling hos Riksmekleren, med frist 23. mai kl. 24.00. Les mer >

Viktige datoer i 2022

  • 20. april, kl. 10.00: Lønnsforhandlingene i staten starter.
  • 30. april, kl. 24.00: Frist for lønnsforhandlingene i staten.
  • 2. mai, kl. 10.00: Mekling i lønnsoppgjøret i staten starter hos Riksmekleren.
  • 23. mai, kl. 24.00: Frist for mekling i lønnsoppgjøret i staten.

Tidligere lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret skritt for skritt

> Les mer om begreper i lønnsoppgjøret her

Relaterte videoer

Politiets Fellesforbunds lønnsskole (2017)

Videobilde PFs lønnsskole hovedtariffavtalen
Se PFs lønnsskole: Hovedtariffavtalen
Videobilde PFs lønnsskole lokale forhandlinger
Se PFs lønnsskole: Lokale forhandlinger

Videoer om gangen i et lønnsoppgjør, fra Utdanningsforbundet

Videobilde Lønnsforhandlinger UDF
Se video: Lønnsoppgjøret
Videobilde Slik fungerer lønnsoppgjoret UDF
Se video: Slik fungerer lønnsoppgjøret

Fagperson

Roar Fosse

Roar Fosse

Forhandlingssjef