Lønn og arbeidsvilkårLønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret

Her kan du lese mer om årets lønnsoppgjør og hvordan lønnsoppgjøret foregår.

En bunke med kontakter, 200-sedler

Lønnsoppgjøret 2021

Status nå: Det er enighet i mellomoppgjøret i staten. Les mer.

I år er det mellomoppgjør. Der forhandles det som regel bare om lønnsjusteringer.

Forhandlingene i lønnsoppgjøret for staten startet mandag 26. april 2021. Partene hadde frist til midnatt natt til lørdag 1. mai for å komme til enighet. Torsdag 29. april ble det brudd i forhandlingene. Oppgjøret gikk da videre til riksmekleren. Meklingen startet 25. mai, med frist ved midnatt 27. mai. 17 timer på overtid av meklingsfristen ble det enighet. Les mer om resultatet her.

Mens industrien landet på en lønnsvekst på 2,2 prosent i fjor, var lønnsveksten i staten på bare 1,8 prosent. Differansen i kroner utgjør 432 millioner, altså at statsansatte gikk glipp av nesten en halv milliard sammenlignet med resultatet i industrien. Per statsansatt utgjør dette i gjennomsnitt 2700 kroner.

> Gå til Unios nettside for lønnsoppgjøret 2021

Artikler om lønnsoppgjøret 2021

DOKUMENTER

Hovedtariffavtalen i staten 16. september 2020–30. april 2022 for LO Stat, Unio og YS Stat med endringer per 1. mai 2021 (PDF, 4MB)
Hovedlønnstabell LO Stat, Unio og YS Stat gjeldende fra 01.05.2021 (PDF, 0,1MB)
KRAV, TILBUD OG PROTOKOLLER
Riksmeklerens møtebok vedrørende mellomoppgjøret 2021 – Statsoppgjøret (PDF, 0,6MB)
Bruddprotokoll fra mellomoppgjøret i staten 2021 (PDF, 0,8MB)
Tilbud 1 fra staten i mellomoppgjøret i staten 2021 (PDF, 0,2MB)
Krav 1 fra Unio i mellomoppgjøret i staten 2021 (PDF, 0,2MB)

Lønnsoppgjøret skritt for skritt

> Du kan lese mer om begreper i lønnsoppgjøret her

Relaterte videoer

Politiets Fellesforbunds lønnsskole (2017)

Videobilde PFs lønnsskole hovedtariffavtalen
Se PFs lønnsskole: Hovedtariffavtalen
Videobilde PFs lønnsskole lokale forhandlinger
Se PFs lønnsskole: Lokale forhandlinger

Videoer om gangen i et lønnsoppgjør, fra Utdanningsforbundet

Videobilde Lønnsforhandlinger UDF
Se video: Lønnsoppgjøret
Videobilde Slik fungerer lønnsoppgjoret UDF
Se video: Slik fungerer lønnsoppgjøret
Roar Fosse

Roar Fosse

Forhandlingssjef