Informasjon om pensjonsforhandlingene

Sigve Bolstad #02

Foto: Bård Gudim

Vi går nå inn i den siste uken med forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon. Målet er at forhandlingene skal være ferdige fredag 2. mars.

Dagens unge arbeidstakere vil tape hvis den offentlige tjenestepensjonen videreføres slik den er i dag. Siden 2011 er pensjonen levealdersjustert. Det betyr at vi må jobbe lenger fordi vi lever lenger. Pensjonssystemet må derfor endres slik at det gir trygghet for både unge og eldre arbeidstakere.

I den anledning er det også nødvendig å se på særaldersgrensene. Det vil bli endringer, men Politiets Fellesforbund og Unio jobber for å sikre gode overgangsordninger slik at de som i dag omfattes av særaldersgrensene, også i fremtiden skal ha en pensjon å leve av. Politiets Fellesforbund har også innledet et samarbeid med brann og ambulanse for å fronte de utfordringene vi ser at utrykningsenhetene har i forhold til særaldersgrensene og grunnlaget for disse.

Det er Ragnhild Lied, leder av hovedorganisasjonen Unio, som deltar i forhandlingene på vegne av Unio. Jeg sitter i en gruppe sammen med lederne av Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet. Vi fungerer som rådgivere og følger forhandlingene svært tett.

Vi kan dessverre ikke komme med mer informasjon foreløpig siden vi nå er inne i en forhandlingssituasjon, men vi kan forsikre om at vi gjør vårt aller beste for våre medlemmer. Følg med på www.unio.no og www.pf.no hvor vil det bli lagt ut info straks forhandlingene er i havn.

Mvh
Sigve Bolstad, Forbundsleder Politiets Fellesforbund