Lønnsoppgjøret 2023:

Årets lokale forhandlinger i mål

Orjan3 1

– Det er veldig gledelig at lønnsoppgjøret nå er kommet i mål, sier Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Årets mellomoppgjør kom i havn i april i år og det ble i dag klart hvordan pengene skal fordeles.

Forberedende møte på virksomhetsnivå er gjennomført

På bakgrunn av tiden vi lever i med blant annet høy prisstigning og høye renter, har partene i årets lønnsoppgjør en annen innretning på årets lønnsoppgjør enn det som er vanlig.

Resultatet av årets forhandling på virksomhetsnivå er at det ikke delegeres ut forhandlingsfullmakt til underliggende enheter, og at hele rammen for oppgjøret fordeles på virksomhetsnivå som et generelt tillegg. Det gjennomføres dermed ikke lokale forhandlinger i underliggende enheter for 2023 for ansatte som følger HTA (hovedtariffavtalen) for Unio og Akademikerne.

Tillegg gis på to ulike måter

For ansatte som følger avtalen for Unio og Akademikerne gis tillegget på to ulike måter (se unntak under):

  1. Alle medlemmer av Politiets Fellesforbund får et flatt generelt tillegg. Størrelsen på det vil ikke bli endelig avklart før oppgjøret er gjennomført, men foreløpige beregninger vil det ligge på mellom 35.000 – 37.000 kr i tillegg i årslønn for en fulltidsstilling.
  2. Øvrige ansatte som følger avtalen for Unio og Akademikerne får et prosentvis tillegg. Størrelsen på det vil ikke bli endelig avklart før oppgjøret er gjennomført, men det vil være på minimum 5,3% i tillegg i årslønn for en fulltidsstilling.

Unntak

Ansatte som ikke mottar tillegget:

  • ansatte som har fratrådt i perioden 1.5.23–17.9.23, og ansatte som i samme periode er registrert med fremtidig fratredelse.
  • nyansatte som har startet i politiet i perioden 1.1.23 – 30.04.23
  • ansatte som har gått, eller går ut, i ulønnet permisjon i perioden 1.5.23 – frem til effektuering av oppgjøret

Ansatte som faller inne under overnevnte, men som ikke trekkes ut:

  • ansatte i ulønnet foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-15, samt ansatte som på virkningstidspunktet for lokale forhandlinger er i ulønnet permisjon – uansett årsak – av inntil én måneds varighet
  • ansatte som har gått av med pensjon

Oppgjøret forventes utbetalt i oktober.

Viktig med sosial profil

– Lønnsforhandlinger er alltid krevende da partene har ulike behov og krav inn i forhandlingene hvor en må enes om et felles resultat. Vi lever i en dyr tid som treffer alle, med blant annet høy inflasjon, høye strømkostnader og stadig dyrere renter. For Politiets Fellesforbund har det derfor i år vært viktig å ha en sosial profil med et godt lønnsoppgjør fordelt til flest mulige, noe vi mener vi har lyktes godt med, sier Hjortland.

Les mer og last ned dokumentene her ⬇️