Støtter streiken

I streik for kunnskap og trygghet

– Politiets Fellesforbund støtter helhjertet opp om streiken i kommunesektoren, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Meklingen i forbindelse med mellomoppgjøret i forrige uke førte ikke frem og fra 27. mai var streik et faktum for kommunesektoren, inkludert Oslo kommune.

Unio krever en klar reallønnsvekst for sine medlemmer, og peker særlig på utfordringene med å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i kommunene.

For kunnskap og trygghet

– Vi gir vår fulle støtte til alle Unio-medlemmene som nå streiker for kunnskap og trygghet. De har en helt uunnværlig kompetanse som samfunnet er helt avhengige av. Når lønnsutvikling og lønnsnivå blir for dårlig og ikke står ikke stil med utdanningsnivå og kompetanse, så blir kommunesektoren en mindre attraktiv arbeidsplass. Det kan vi ikke risikere, sier Bolstad.

Over 7 000 av Unio kommunes medlemmer er nå ute i streik. Fra onsdag 2. juni trappes streiken opp. Da vil mer enn 20 000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek være er i streik.