Støtter lærerstreiken

Streik2022 toppbilde facebook mobil 660x330px

– Politiets Fellesforbund støtter lærerne og deres kamp for en reell lønnsvekst, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Utdanningsforbundet godtok ikke årets lønnsoppgjør og det ble dermed streik før sommerferien. Etter flere opptrappinger i august og et par ytterligere i neste uke, vil totalt 3 400 lærere være i streik.

Lavere lønnsvekst og kritisk lærermangel

Ifølge Utdanningsforbundet har lærerne hatt en lavere lønnsvekst enn de andre ansatte i kommunene og fylkene. Det skjer samtidig som lærermangelen er kritisk.

– Vi støtter Utdanningsforbundet i kampen for deres medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig med rett lønn og en verdsettelse av både lang utdannelse og bred kompetanse slik at man klarer å rekruttere og beholde lærerne. En god skole krever kvalifiserte lærere. Det er i hele samfunnets interesse, sier Skatvold.