Lønnsoppgjøret 2024:

Varsler betydelig streikeuttak i politiet og universitets- og høgskolesektoren

Ørjand Hjortland #17

Ørjan Hjortland er leder av konfliktberedskapen i Unio stat og nestleder i Politiets Fellesforbund.

Unio har i dag varslet arbeidsgiver om et større streikeuttak fra mandag 27. mai, i tilfelle streik i staten. Nærmere 1600 medlemmer tas ut i streik, de fleste i politiet og i UH-sektoren.

Unio har tidligere varslet et mindre, forberedende streikeuttak som trer i kraft fredag 24. mai dersom det blir konflikt.

Nå varsles en betydelig opptrapping fra mandag 27. mai. Det skriver Unio.

I alt 1594 medlemmer av Unio tas ut i streik dersom partene i lønnsoppgjøret i staten ikke blir enige hos Riksmekleren før fristen ved midnatt 23. mai.

Uttaket gjøres ved en rekke ulike virksomheter over hele landet. De største uttakene gjøres ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og ved ulike politidistrikt og særorgan.

Hoveddelen av de som tas ut i streik, jobber i politiet eller innenfor høyere utdanning. Streikeuttaket i politiet vil ramme flere ulike politidistrikt, Utrykningspolitiet, Kripos og Økokrim. Uttaket vil blant annet ramme flere passkontor, og flere av politiets aktiviteter blir betydelig redusert.

Innenfor UH-sektoren kan streiken få konsekvenser for avvikling av eksamen.

Sametinget og de samiske videregående skolene i Finnmark vil også bli rammet. Streiken kan forsinke eller stanse pågående private eller offentlige prosesser både innen byggesaker, reguleringsprosesser og kulturminneregistrering knyttet til fysiske utbyggingsprosjekter.

Uttaket hos Skatteetaten vil kunne medføre forsinkelser i behandling av saker og større restanser, mindre kontrollvirksomhet og mindre synlighet fra Skatteetaten.