Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Lind 131258

Guro Elisabeth Lind er forhandlingsleder i Unio stat og leder av Forskerforbundet.

Foto: Forskerforbundet

– Det ble brudd fordi staten ikke var villig til å legge nok penger på bordet, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

Unio stat har siden 22. april vært i lønnsforhandlinger med staten i årets hovedtariffoppgjør. Unio gikk til forhandlingene med krav om klar reallønnsvekst og en forventning om at staten verdsetter sine ansatte med høyere utdanning.

En uke senere oppsummerer Unio stats forhandlingsleder med at staten ikke har kommet Unio i møte.

– Den totale økonomiske rammen er ikke god nok, og staten har ikke vist vilje til å komme Unios krav i møte. Det er synd staten ikke vil gjøre mer for å ta vare på sine ansatte med høyere utdanning, når vi vet at statlige virksomheter nettopp sliter med å rekruttere og beholde slike ansatte, sier Lind.

Feil fokus

Hun mener staten gikk til årets lønnsforhandlinger med feil fokus.

– I stedet for å ta tak i de reelle utfordringene i staten, har statens hovedfokus vært å samle alle fire hovedsammenslutninger på en felles tariffavtale. Men statens tilbud i forhandlingene gir ingen forbedringer for Unios medlemmer, og da måtte det bli brudd, sier Guro Lind.

Arbeidet fortsetter

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, sier at hovedanliggende har vært å legge godt til rette for lønnsdannelsen og arbeidsvilkårene til Unio sine medlemmer generelt og Politiets Fellesforbund sine medlemmer spesielt.

– Det som lå på bordet i sluttfasen av forhandlingene var ikke tilstrekkelig til at vi kunne sette våre underskrifter på. Nå fortsetter arbeidet med å utarbeide det vi kaller for et posisjonsnotat som skal leveres Riksmekleren. Det danner utgangspunktet for Unio inn til Riksmekleren, sammen med de kravene vi har levert i forbindelse med forhandlingsløpet så langt. Sammen går vi nå inn i forberedelsene til mekling, og er innstilt på å kjempe godt for våre medlemmer der, sier Skatvold.

Mekling

Lønnsoppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Meklingen starter 2. mai, og har frist ved midnatt 23. mai.

– Under meklingen kommer man enten frem til en endelig enighet, dersom Riksmekleren klarer å legge frem en skisse som er akseptabel, ellers blir det konflikt/streik. Det er vi godt forberedt på, dersom det skulle bli aktuelt og formålstjenlig, avslutter Skatvold.

Forhandlingsdelegasjon fra PF, lønnsoppgjøret 2024

Politiets Fellesforbund sin forhandlingsdelegasjon. F.v.: forbundsnestleder Ørjan Hjortland, forbundsleder Unn Alma Skatvold, forhandlingssjef Roar Fosse og forbundsstyremedlem Per Anders Røsjorde.