Lønnsoppgjøret 2022:

– Vi må ha reallønnsvekst!

Roar Fosse 3

Forhandlingssjef Roar Fosse har en klar forventning om reallønnsvekst for Politiets Fellesforbunds medlemmer foran årets lønnsoppgjør. – To år på rad har våre medlemmer sakket akterut i forhold til frontfaget. Nå forventer vi et solid oppgjør, sier han.

I morgen klokka 10.00 overleverer Unio – og deriblant Politiets Fellesforbund – kravene til årets lønnsoppgjør. Deretter vil det være en fase med forhandlinger før et endelig resultat mellom partene må være klart senest 1. mai. Har ikke partene kommet til enighet innen den datoen, blir det brudd i forhandlingene. Da ligger det an til mekling hos riksmeklingsmannen med en frist innen 23. mai. Har ikke partene kommet til enighet innen denne datoen, så blir det høyst sannsynlig streik.

– Jeg har alltid som ambisjon at vi skal bli enige. Det sitter ansvarlige aktører rundt forhandlingsbordet. Og selv om tonen i forhandlingene kan være ganske røff, så eksisterer en gjensidig respekt mellom partene. Man skiller mellom sak og person, sier forhandlingssjef Roar Fosse. Han legger vekt på at offentlig sektor må gis muligheten til å rekruttere og ikke minst beholde dyktige arbeidstagere:

– Offentlig sektor har opplevd svekket konkurransekraft i de siste oppgjørene. De med høyere utdanning har tapt mest. Dette etterslepet er vi opptatt av å tette. Siden dette er et hovedoppgjør, så er også strukturelle ting som lønnssystem og fellesbestemmelser en del av forhandlingene. Det handler ikke bare om penger, sier Roar Fosse.

Frontfaget fikk 3,7 prosent

Oppgjøret i industrien – frontfaget – endte med en ramme på 3,7 prosent. Dette er gjerne normen for hva de øvrige oppgjørene forventes å ende på:

– I fjor endte privat sektor opp med en reell uttelling utover det som lå til grunn gjennom oppgjøret i frontfaget. Vi forventer at samme fleksibilitet kan legges til grunn for oss i år. Samtidig er vi opptatt av det blir et ansvarlig oppgjør. Ingen av våre medlemmer er tjent med økt inflasjon, men strøm, renter, mat og drivstoff blir dyrere. Dette må Politiets Fellesforbunds medlemmer bli kompensert for gjennom reallønnsvekst, fastholder Roar Fosse.

I streikeberedskap

Ørjan Hjortland, leder av Politiets Fellesforbund Vest, er ny leder for konfliktberedskapsutvalget. Han sitter med ansvaret for den praktiske gjennomføringen av en eventuell streik og er nå i full sving med forberedelser:

– Det er selvsagt vårt mål å komme til en løsning i lønnsforhandlingene, men vi er godt forberedt for en eventuell konflikt. En streik vil dessverre kunne treffe borgerne på ulikt vis, selv om vi gjør vårt beste for å kun ramme arbeidsgiver. Streik er vårt lovlige og kraftigste virkemiddel i en arbeidskonflikt, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Ørjan Hjortland Foto Kjetil Rekdal 1

Ørjan Hjortland, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Vest, er ny leder av konfliktberedskapsutvalget.

Foto: Kjetil Rekdal

Dersom det blir konflikt i Unio stat vil hele tariffområdet være i streik.

– Vi har klargjort uttaksområdene for hvor våre medlemmer eventuelt legger ned sitt arbeid og går i streik. Arbeidsgiver vil få lister og varsel om plassfratredelse fire dager før vi eventuelt iverksetter streik, alt i tråd med regelverket. Våre medlemmer vil også få informasjon fortløpende i lønnsforhandlingene, og jeg anbefaler alle å følge godt med på Unio og Politiets Fellesforbunds sine nettsider, sier Ørjan Hjortland.

Roar Fosse, Unn Alma Skatvold og Vegar Monsvoll før forhandlingsstart 2022

Politiets Fellesforbunds forhandlingsutvalg består i 2022 av (f.v.) forhandlingssjef Roar Fosse, forbundsleder Unn Alma Skatvold og forbundsnestleder Vegar Monsvoll, samt av Ørjan Hjortland (ikke på bildet).