Lønnsoppgjøret 2022:

TBU: Bekrefter behovet for høyere ramme i offentlig sektor

Unio leder Ragnhild Lied Foto Unio Helene Moe Slinning 2

Ragnhild Lied er Unio-leder.

Foto: Unio / Helene Moe Slinning

For andre år på rad kommer offentlig sektor dårlig ut. Særlig gjelder dette stat og kommune. Lønnsveksten i privat sektor ble også i fjor langt høyere enn i offentlig sektor. Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) som kom i dag bekrefter behovet for en høyere ramme for offentlig sektor, mener Unio.

Unios grupper i offentlig sektor kom svært dårlig ut i 2020 sammenlignet med privat sektor. Nå er fasiten her som viser at det samme er tilfellet for lønnsveksten i 2021.

– Dette understreker behovet for at offentlig sektor må ha en høyere ramme i år for å ta igjen det vi har tapt i pandemi-årene, sier Unio-leder Ragnhild Lied på unio.no.

– Det er dramatisk både for innbyggerne og for næringslivet når tjenestene de forventer og har krav på fra det offentlige blir dårligere fordi det offentlige taper kampen om arbeidskraft. Det er uansvarlig og uforsvarlig dersom denne utviklingen får fortsette. For at offentlig sektor skal kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i velferdstjenestene, er det behov for en høyere ramme i offentlig sektor dette oppgjøret, sier Unio-lederen, og fortsetter:

– Arbeidsgiversiden må her tar ansvar for å snu denne utviklingen og bruke fleksibiliteten i frontfagsmodellen til å øke rammen for offentlig sektor. Da kan vi klare å rekruttere og beholde nok kvalifisert arbeidskraft i de offentlige velferdstjenestene, sier Ragnhild Lied.

Fullt mulig innenfor frontfaget

Det er bare offentlig sektor som har holdt seg til den økonomiske ramma som ble bestemt av frontfagskameratene, LO og NHO. Det har medført milliarder i lønnsforskjell mellom privat og offentlig sektor.

Da frontfagsmodellen ble utredet i 2013, sa Holden III-utvalget: «Det er viktig at det er tilstrekkelig fleksibilitet i lønnsdannelsen i offentlig sektor til at det offentlige kan beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft i områder med sterk konkurranse fra private arbeidsgivere».

– Det er altså fullt mulig å få til en høyere ramme for offentlig sektor godt innenfor det som er frontfagsmodellen. Frontfagsrammen skal være en norm, ikke et gulv eller tak, sier Ragnhild Lied.

> Les Unio-notat som oppsummerer TBUs februarrapport.

> Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022 – foreløpig rapport (regjeringen.no).

> Les mer om TBU og andre begreper i lønnsoppgjøret.

> Gå til siden om lønnsoppgjøret 2022.