Månedens PFer februar 2018

Den etterlengtede politibetjenten

Månedens PFer, februar 2018

Anna Gubhage var ferdigutdannet ved Politihøgskolen i juni 2017, og gikk nærmest rett inn i fast jobb ved Trysil lensmannskontor. En stilling som fjellkommunen har ventet på i mange år.

Etter 18 år ble det endelig ansatt to nye politibetjenter i Trysil, og du er en av disse. Hvorfor var det så viktig å få på plass mer folk i Trysil?
– Fordi turismen har økt veldig de siste årene, og bemanningen på lensmannskontoret ikke har økt i samsvar med dette var det viktig å få på plass flere folk her i Trysil. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger etter at vi startet. Det bor bare 6500 innbyggere i Trysil, men i høysesong så kan innbyggertallet stige med 50- 60.000. Ettersom vi er et lensmannskontor så har vi jo ikke bare ansvar for ordensoppdragene, men også for etterforskning, og da kan det fort bli mye å gjøre, og mye overtid på de som er her. Jeg har blitt utrolig godt tatt imot og føler meg velkommen her i Trysil, og det er et utrolig godt arbeidsmiljø ved lensmannskontoret, sier nyansatte Anna Gubhage.

Hun gikk ut av Politihøgskolen i juni 2017. 3 av 4 studenter som gikk ut samtidig med Gubhage har fått jobb i politiet, men de fleste av de går kun på vikariater.

Ikke barebare å få fast jobb når du er nyutdannet, kun 24 prosent av kullet ditt som har fått det. Hva tenker du om dette?
– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd med å ha fått fast jobb, det går jo ikke an å ikke være fornøyd med det. Når det gjelder prosentandelen som har fått fast jobb av kullet mitt så er det jo litt lavt. At bare 24 prosent har fått fast jobb synes jeg jo ikke det er bra, men dessverre er ikke politiyrket det eneste yrket hvor folk ikke går rett ut i fast jobb. Det som er spesielt med politiutdanningen er jo likevel det at du utdanner deg veldig spesifikt til en bestemt jobb, og det er den du er rustet til å gjøre. Jeg skulle jo selvfølgelig gjerne sett at det var høyere prosentandel av oss som hadde fått fast jobb. Jeg merket det jo godt på skolen også at det var mye prat om hvor vanskelig det er å få jobb, og dette førte til et veldig karakterpress fordi det er så mange som søker på de stillingene som lyses ut. Selv mener jeg at det kanskje ikke er alltid de gode karakterene som gjenspeiler hvor god politibetjent du blir.
Jeg håper at det blir slutt på en del av de korte vikariatene som mange av oss må gå på når omorganiseringen begynner å ferdigstilles rundt i distriktene, sier hun.

Mange oppgaver å ta tak i

Hvilke utfordringer har dere her i Trysil når det gjelder kriminalitet?
– Særlig fordi vi er et lensmannskontor blir oppgavene mange og varierte. Vi har jo ikke bare vanlig ordensoppdrag, men også etterforskning. Som turistkommune blir det ofte mange saker i forbindelse med at det er en økning i befolkningen i bygda. Det kan dreie seg om festrelaterte saker som ordensforstyrrelser, bortvisning og sedelighetssaker. Vi har også en del tollsaker, siden vi grenser mot Sverige, trafikksaker, og vi har også en del problematikk knyttet til omreisende kriminelle og hytteinnbrudd, ettersom det er veldig mye hytter her, forklarer Gubhage.

– Det er mer enn nok å henge fingrene i, sier hun.

Du har tatt på deg en del ekstra tillitsverv etter at du startet, hva består disse vervene av og hvorfor har du tatt på deg dette?
– Det er en kombinasjon av tilfeldigheter og at jeg er et ja-menneske. At jeg ble lokal tillitsvalgt var egentlig veldig tilfeldig. Jeg hadde vært tillitsvalgt ved Politihøgskolen, og han som har vært tillitsvalg her frem til jeg startet skal slutte, så da var det naturlig å ta over den oppgaven. Jeg er foreløpig miljøkontakt, men vet jo ikke helt hvordan det blir når omstillingen er ferdig her i Innlandet ennå. Jeg synes det virker veldig spennende å være miljøkontakt, og det passer jo veldig godt med min bakgrunn og utdannelse innen friluftsliv, og min interesse for fauna og miljø. Jeg har blant annet fått være med på å merke ulv, og det var veldig spennende. Jeg har også akkurat blitt studentveileder for en av studentene som er utplassert her, og det er noe jeg kunne tenke meg å være også i fremtiden. Det er mye å sette seg inn i, slik at studenten får best mulig oppfølging. Det er jo viktig for at vi skal få ut potensialet i han, ler Gubhage.

Elsker å jobbe med mennesker

Hvorfor jobber du i politiet?
– Jeg er litt eldre enn mange av de nyutdannede politibetjentene, jeg er blitt 30 år, og har jobbet i flere år med ulike ting innenfor friluftslivet. Etterhvert fant jeg ut at jeg ville ha det kun som hobby, og jeg følte jeg måtte finne meg en ordentlig jobb. Jeg har aldri hatt noen drøm om å bli politi, men jeg ville jobbe med mennesker. Det er det jeg har gjort i friluftslivet, ved å arrangere brekurs, klatrekurs og lignende aktiviteter, men jeg ville ha noe mer stabilt. Jeg vurderte både sykepleier og politi, men jeg søkte på Politihøgskolen og kom inn der, og da jeg begynte der så tenkte jeg "hvorfor har jeg ikke gjort dette før?". Etter praksisperioden min så forstod jeg hvor godt dette yrket passer meg. Jeg får ha kontakt med masse forskjellige folk, jobbe med mennesker, ha en variert arbeidshverdag og i tillegg er det uante muligheter innad i politietaten, og man kan jobbe hvor som helst i landet, sier Gubhage.

Hva er det beste med å jobbe i politiet?
– Det å kunne gjøre en forskjell for folk, og gjøre noe "vettugt" er veldig flott. Politiet gjør mye bra, og det at det er så varierte dager, og særlig når du jobber på et lensmannskontor. Ordensoppdragene spenner fra å hjelpe en eldre dame over veien i det ene øyeblikket til væpnet oppdrag det neste. I tillegg er det kollegiale i politiet et stort pluss det er verdt å trekke frem. Du jobber veldig tett på kollegaene dine. Jeg er et sosialt dyr, så for meg er det flott å ha mye folk rundt meg.
Når man jobber på små steder så kommer man også lettere i kontakt med lokalbefolkningen og andre aktører i lokalsamfunnet som politiet samarbeider med, for eksempel er vi jo på fornavn med vekterne i fjellet. At man blir gjenkjent av lokalbefolkningen og bygger opp relasjoner er viktig. Om det oppstår konflikter er det disse relasjonene man kan spille på for å minimere konfliktnivået. Det er derfor viktig at vi er ute der folk ferdes og er i kontakt med folk, mener Gubhage.

Må være synlig for befolkningen også når vi ikke trengs

Hva er politiets viktigste oppgave i dine øyne?
– Vi er der for befolkningen, både når de trenger oss og når de ikke trenger oss. Det er viktig at folk ikke bare møter politiet når vi må være der på grunn av lovbrudd. Politiet skal være til stede i både gode og dårlige situasjoner for å handle proaktivt og forebygge kriminalitet, sier Månedens PFer.

Hva synes du er den største utfordringen norsk politi står overfor nå?
– Omstillingsprosessen er den største utfordringen nå, og det blir veldig interessant å se hvordan ferdigstillingen av den går. Det er viktig for meg å prøve å se det som er positivt med reformen. Jeg tror den på mange måter vil ha mer å si ute i distriktene, for eksempel fungerer Felles straffesaksinntak (FSI) veldig bra her. Vi hadde en sedelighetssak i helgen som skjedde etter at vi gikk av vakt, og på grunn av FSI ble den saken håndtert på en veldig god måte som gjorde at vi ikke måtte bli kalt ut på overtid, slik vi hadde måtte før FSI. I Innlandet skal omstillingen være i mål innen 1. april, så det blir spennende å se hvordan det blir.

Viktig med fagforening for alle

Har du noen gang vurdert å slutte som politi og i så fall hvorfor?
– Nei, det har jeg ikke. Jeg var jo ferdig utdannet nå i 2017 og er veldig fornøyd med å være i jobb nå. Jeg fikk sommerjobb i Arendal etter studiene og jobbet der frem til jeg begynte her i Trysil. Det passer veldig godt for meg å bo her i Trysil fordi jeg er så friluftsinteressert. Jeg trives veldig godt her så langt, sier 30-åringen.

Hvorfor er du medlem i Politiets Fellesforbund og hvorfor synes du den jobben Politiets Fellesforbund gjør er viktig?
– Jeg synes fagforening er viktig, og liker veldig godt at Politiets Fellesforbund er en fagforening for alle i politietaten, enten det er ledere, sivile, studenter eller politiutdannede. Det er viktig med en fagforening for å ivareta interessene til arbeidstakerne, enten det er ledere eller PB1, slik at alle får en bedre arbeidshverdag. Jeg var tillitsvalgt på Politihøgskolen, og trivdes godt med det, så da den tillitsvalgte her i Trysil skulle slutte så tenkte jeg at jeg kunne ta over, sier Gubhage.