Fellesskapsfølelsen er viktigst for meg

Fellesskapsfolelsen Er Viktigst For Meg

I tre år har Jan Arne Kongsmo vært lokallagsleder for PF Romerike. I forrige uke trakk han seg fra vervet, og midt i den krevende reformen går han nå ut av alle tillitsvalgtverv og tilbake til politirollen.

I denne nye spalten «Månedens PF'er» presenterer vi hver måned et medlem eller tillitsvalgt som av en eller annen grunn er aktuell denne måneden. Jan Arne Kongsmo skulle være månedens PF'er på bakgrunn av at medlemmene i nye PF Øst har vært svært klare, også i media, i sin misnøye rundt politireformen. Men i forrige uke trakk altså Kongsmo seg fra vervet som lokallagsleder.

Hvorfor trakk du deg som lokallagsleder i PF Øst?

– For meg har det vært viktig at PF Øst skulle være ett lokallag for alle i nye Øst politidistrikt, uavhengig av om de opprinnelig kom fra Follo, Romerike eller Østfold. Dette har vi også jobbet etter i interimsstyret, som jeg ledet. Her ble vi enig om at vi skulle ha et styre med tolv medlemmer og to vararepresentanter, hvor alle de tre partene i det nye politidistriktet var representert, og at dette skulle ledes av et styre med en lokallagsleder og to nestledere. Alle hadde fokus på helheten. Da representanten fra Follo noen timer før valget lansert en ny nestlederkandidat, for å fremme Follo sin kultur, mener jeg at det brøt med den fellesskapsbiten jeg trodde vi hadde jobbet for. Når jeg da ikke lenger hadde tillit til en av nestlederkandidatene, og jeg også opplevde at årsmøte ikke hadde tillit til meg lenger, valgte jeg å trekke meg. Jeg er jo ikke lokallagsleder for meg selv, men for medlemmene i PF, og det er fellesskapstanken som appellerer til meg. Det var ikke planlagt å trekke seg, men jeg står for den avgjørelsen og det var det riktige å gjøre når ting ble som det ble, sier Kongsmo.

Han legger til at det har vært fine år som lokallagsleder i PF.

Mange utfordinger for det nye styret

Du har jo vært lokallagsleder i PF i tre år nå, hva synes du har vært det mest spennende med denne jobben?

– Det mest spennende er jo å løse utfordringer som ligger hos oss, spesielt på lønn. Der har vi i fellesskap, medlemmer, tillitsvalgte og ledere, klart å løfte Romerike fra lønnstaper til lønnsvinner på noen år. Det er viktig. Men også det å hjelpe enkeltmennsker i kritiske situasjoner, og være der når det virkelig gjelder, og vite at den personen har fått en bedre arbeidshverdag og økt forståelse hos ledelsen – det gjør meg både glad og ydmyk, sier en stolt avtroppende lokallagsleder.

Men det er jo ikke «barebare» å være lokallagsleder heller, nå den siste tiden har det vært mye uro i ditt lokallag rundt den nye reformen. Hvilke utfordringer står det nye styret i PF Øst ovenfor fremover?

– Omstillingstider betyr usikkerhet for medlemmene våre, og det er det vi har sett utslag av den siste tiden her i PF Øst. Det første som møter det nye styret er at vi i Øst har 600 ansatte som skal vurderes for rett og plikt, dette har PF fått en uke på. Av de 600 er det liten tvil om at det er noen som ikke vil bli fornøyd med resultatet, og det kan bli en utfordring fremover. I tillegg er bemanning et evig tema, og nå i reformen særlig fordeling av personell. Dette er ikke en enkel oppgave og ledelsen må innse at de må gå ned på prioriterte oppgaver, og ikke ta mer fleksibilitet ut av de ansatte. Folk føler seg ikke sett. Det snakkes kun om biler, tomme kontor, hardware og software, og man glemmer menneskene oppi reformen. Det er her PF virkelig må stå på fremover. Politiet er mennesker som jobber for andre mennesker, og om våre ledere ikke er i stand til å behandle de ansatte godt, hvordan skal de ansatte bli i stand til å behandle publikum godt, spør Kongsmo.

Han vet at det blir en utfordrende tid for det nye lokallagsstyret, men han er ikke bekymret.

– Det nye styret er berett til å stå i dette, og Hans Kristian Ek har allerede vist seg som en god leder da han gikk inn og tok ansvar da jeg trakk meg. Jeg har stor tillit til at han vil gjøre en god jobb, sier Kongsmo.

Politiet er et mulighetsyrke

Hvorfor jobber du i politiet?

– Jeg har bestandig vært samfunnsengasjert, og da jeg skulle velge en utdannelse jeg ville trives med gjennom et langt arbeidsliv fant jeg ut at politiet var stedet for meg. Det å jobbe med mennesker, rette opp i urettferdighet og stå opp for felleskapet er verdier som er viktig for meg, ikke bare som tillitsvalgt, men også som politimann. Å få være en del av det samholdet, stå-på-viljen og i fellesskap jobbe frem et resultat, det er en flott opplevelse.

Hva er det beste med å jobbe i politiet?

– Det er så mange muligheter i politiet at du kan skifte yrke innad i etaten om du blir lei av det du holder på med. Det er et mulighetsyrke og det liker jeg, sier Kongsmo.

Hva er politiet viktigste oppgave i dine øyne?

– Politiets viktigste rolle er å forebygge kriminalitet. Heldigvis har politimesteren i Øst sagt at han vil satse på forebyggende arbeid, men det er klart jeg er spent på hvordan det vil bli etter reformen. Hvis vi ender opp med å mangle et lokalt forankret politi så mister vi en del på veien, sier Kongsmo.

Menneskene i etaten må bli sett

Hva synes du er den største utfordringen norsk politi nå står ovenfor?

– Det er veldig problematisk at vi nå ser ut til å ha en ledelse som ikke ser menneskene i politiet. Dessuten er det klart at den pressede økonomien i politidistriktene også er problematisk. Når vi i tillegg har en manglende vilje fra lederne i politidistriktene til å fortelle hvordan situasjonen er i distriktene da blir det vanskelig. Jeg mener de må tørre å fortelle sannheten om budsjettene i politidistriktene, sier Kongsmo.

Han synes det er bra at politimesteren i Vest politidistrikt i forrige uke fortalte om den økonomiske situasjonen i Vest.

Har du noen gang vurdert å slutte som politi og i så fall hvorfor?

– Nei, det har jeg aldri hatt lyst til. Men samtidig er det jo slik at jeg hele tiden må vurdere min egen situasjon, det er jo en pågående prosess. Hvis det nå fortsetter å gå enda mer i retning av at menneskene som jobber i etaten ikke blir sett så kan det jo være at jeg endrer mening, for det er et politi jeg ikke kan identifisere meg med, og kan jeg ikke identifisere meg med politiet så kan jeg ikke jobbe her heller, sier han.

Hvorfor er du medlem i PF og hvorfor synes du jobben PF gjør er viktig?

– PF er den viktigste formidleren av de verdiene jeg har nevnt tidligere, og det er de verdiene jeg identifiserer meg med. Fellesskapet er det viktigste i PF, og å jobbe for det som er det beste for alle i politiet. Det setter jeg pris på.

Gleder seg til å bli en del av politistyrken igjen

Nå skal du gå tilbake til din gamle jobb som etterforsker, hvordan blir det?

– Jeg er glad i jobben min og jeg gleder meg til å bli en del av etterforskningsteamet igjen. Det er mange ganger de siste tre årene jeg har gått over en glassbro som binder den nye og gamle delen av politistasjonen her sammen, og sett ned på de politifolka som står og gjør klart i bilene og skal ut på jobb. Da har jeg sukket litt for meg selv og savnet de gamle oppgavene mine innimellom, så jeg tror dette blir fint.

Det er klart jeg kommer til å savne tillitsvalgtdelen også, men jeg er ikke lei meg for at det ble slik. Jeg har som tillitsvalgt alltid tenkt at dagen i morgen kan se annerledes ut. Og med den pågående reformen så kan det jo hende at jeg må belage meg på noen endringer i den gamle jobben min også, sier Kongsmo, før han går inn på den lukkede etterforskningslabben på politistasjonen og lar døren smelle igjen bak seg.