Står på krava for jobb til alle

Star Pa Krava For Jobb Til Alle

Jobb til alle studenter etter fullført politiutdanning er den viktigste oppgaven for Elisa Hugvik, leder av PF Studentene. Hun lover å følge godt med på at justisministeren innfrir jobbløftet han nå har gitt.

Bare halvparten av politistudentene som gikk ut i fjor har fått jobb – hvor alvorlig er dette?

– PF Studentene aksepterer ikke denne situasjonen, og det er veldig alvorlig at så mange fra fjorårets kull fortsatt står uten jobb, og ikke engang har fått så mye som et vikariat i politietaten. Også kommer det et nytt kull fra 2017 nå rett rundt hjørnet, og det vil skape store ringvirkninger om ikke de som allerede er ferdigutdannet får jobb nå. Vi er bestilt av regjeringen og da mener jeg de må ta tak. Nå har justisministeren lovet at vi skal få jobb i løpet av 2017, og jeg håper denne lovnaden gir en positiv endring, sier leder av PF Studentene, Elisa Hugvik.

Har du tro på at løftene fra justisministeren, om at alle skal ha jobb innen juni, blir innfridd?

– Jeg har tro på det så fremt vi ser at det blir bevilget mer penger til å fullføre ansettelseslovnaden, og at distriktenes budsjett styrkes. Det er svært viktig at det settes i gang finansielle tiltak ellers kan man verken ansette eller drifte politidistriktene. Jeg er skeptisk frem til vi ser tiltak, men jeg håper og tror at løftet blir iverksatt, sier Hugvik.

Vil ikke bli noe annet enn politi

Hvorfor vil du jobbe i politiet?

– Jeg vil ha en variert og givende hverdag med mulighet til å hjelpe folk. Jeg har hatt lyst til å bli politi helt siden jeg var veldig liten, og valgte fag på videregående utfra hva som var viktig for å komme inn på Politihøgskolen. Fordi jeg ikke kunne begynne på utdannelsen før jeg fylte 20 år tok jeg ett års førstegangstjeneste i Garden før studiene, sier Hugvik.

Hva tror du blir det beste med å jobbe i politiet?

– Jeg tror det beste med å jobbe i politiet er at vi får muligheten til å endre noe negativt til noe positivt, påvirke og hjelpe andre mennesker. Dessuten er det veldig mange valgmuligheter innenfor politietaten, og vi kan derfor få mulighet til å endre felt uten å endre yrke, sier Hugvik, som gleder seg til å ta fatt på en arbeidshverdag som politi.

Har du noen gang vurdert å slutte i utdanningen og bli noe annet enn politi, og i så fall hvorfor?

– Det har jeg aldri ønsket eller vurdert, men det er klart jeg har vært bekymret for om jeg burde med tanke på utsikter til jobb etter endt utdannelse. Vi vil jo ut i jobb når vi er ferdig på skolen for å praktisere det faglige. Det er jo et profesjonsstudie, og vi får godkjenninger som er ferskvare. Jeg har dessverre, som studentleder, fått henvendelser fra andre studentmedlemmer som angrer på skolevalget når jobbutsiktene er som de er, og det er jo folk som i utgangspunktet har en stor drøm om å bli politi. Jeg synes denne situasjonen er særlig ille med tanke på at vi er bestilt av staten for å nå målet om to politibetjenter per 1000 innbygger innen 2020. Da mener jeg at staten også må fullføre denne bestillingen og gi oss jobb, sier Hugvik, og gjentar at jobbsituasjonen er alvorlig.

Vil forebygge kriminalitet

Hva er politiet viktigste oppgave i dine øyne?

– Den aller viktigste oppgaven til politiet er å forebygge kriminalitet. Jeg synes særlig det er viktig å jobbe med forebygging opp mot barn og unge, og hjelpe de å velge riktig vei i samfunnet. Da jeg var i praksis møtte jeg mange unge som var på vei inn i ganske tunge miljøer, og det ble klart for meg hvor kort vei det kan være inn i tung kriminalitet. Barn og unge er jo fremtiden vår, så vi må sørge for at de ikke blir fremtidens kriminelle, sier Hugvik. Hun legger til at hvert politidistrikt har sine utfordringer, men at forebygging er viktig uansett.

Hva synes du er den største utfordringen norsk politi står ovenfor nå?

– Økonomien i politiet er uten tvil den største utfordringen til politiet nå. Budsjettene er for stramme, og dette vil henge sammen med hvordan reformen gjennomføres. Når det ikke er penger nok i budsjettene til å drifte politidistriktene sånn som de er i dag, hvordan skal de da få plass til alle de 700 nyutdannede politistudentene som også skal ha jobb, spør hun.

Dette er på studentlederens dagsorden til enhver tid, og den viktigste oppgaven hennes er å stå på kravene for jobb til alle.

– At det ikke er nok arbeidsplasser til nyutdannet politi har vært et problem alle de tre årene jeg har vært med i PF-studentene. Nå håper og tror jeg på en langsiktig løsning, sier Hugvik.

Sammen er vi sterkere

Hvorfor er du medlem i Politiets Fellesforbund og hvorfor synes du jobben Politiets Fellesforbund gjør er viktig?

– Jeg synes det er viktig å være medlem i Politiets Fellesforbund slik at jeg som student også kan være med å påvirke de utfordringene vi står overfor når vi er ferdig med studiene og skal ut i jobb. Dessuten er det viktig å engasjere seg, og jo flere vi er jo mer kan vi påvirke. Sammen er vi sterkere, sier Hugvik.

Hvordan jobber dere i PF Studentene med å få flere politifolk ut i jobb?

– Vi holder interne strategimøter, i tillegg til at vi har fått avtaler om møter med de aktuelle partene som kan sørge for at denne jobbgarantien blir innfridd, som justisministeren, statssekretæren, justiskomiteen og Politidirektoratet. Det er viktig at vi som studenter og fremtidige ansatte i politiet knytter gode relasjoner og blir tatt på alvor. Vi setter stor pris på at de tar seg tid til å møte oss, sier Hugvik.

PF Studentene har fått møter med alle de aktuelle partene i løpet av våren.

Hvilke jobbforhåpninger har du for egen del når du nå er ferdig utdannet til våren?

– Jeg håper jeg og mine medstudenter er i jobb innen 2017 er over. Det hjelper lite om bare jeg får jobb, for vi er alle kolleger når vi går ut av Politihøgskolen, og det er viktig for meg at ikke mine medstudenter står uten jobb. Som politiutdannet må vi ut å praktisere den profesjonsutdannelsen vi har tatt. Det som er positivt er at politistudentene trives på skolen, er engasjerte og fornøyde studenter til tross for jobbsituasjonen, og dette tror jeg viser hvor viktig politidrømmen er for oss, sier Hugvik.