- Man kommer tett på det som rører seg

Elisabeth Gjerde Storborg1

Elisabeth Gjerde Storborg er månedens tillitsvalgt.

Elisabeth Gjerde Storborg er desember måneds tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund: - Ved å være tillitsvalgt kommer man tett på det som rører seg, sier hun.

I spalten «Månedens tillitsvalgt» løfter vi fram våre dyktige tillitsvalgte og den viktige jobben som gjøres.

Følg med gjennom året for å bli bedre kjent med ulike tillitsvalgte fra våre lokallag!

Elisabeth Gjerde Storborg

  • Lokallag: PF Trøndelag
  • Verv: Hovedtillitsvalgt GDE Midt siden mars 2022

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

- Jeg er en engasjert person og bryr meg om folk rundt meg. Jeg liker å følge med på det som foregår, og som tillitsvalgt kommer man tett på det som rører seg.

Hva innebærer rollen som tillitsvalgt for deg?

- At man må holde seg oppdatert, se alle medlemmene og være et bindeledd mellom ledelsen og medlemmene.

Hva liker du best ved å være tillitsvalgt?

- Det at man kan være tilgjengelig og til hjelp for medlemmene. Man får også mye god kunnskap som man vil dra nytte av i karrieren.

Har du noen gode råd til andre tillitsvalgte?

- Smil, lytt, vær uredd og nysgjerrig!

Vil du anbefale andre å bli tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund?

- Helt klart! Man får et innblikk i organisasjonen og hvordan man kan være med å påvirke. Det er en ypperlig mulighet til å komme i kontakt med flinke og dyktige tillitsvalgte i hele Politi- Norge.