Månedens tillitsvalgt:

– Gjennom godt samarbeid og gjensidig tillit får vi til enda mer

Sigurd red2

Sigurd Herskedal Ivarsøy sammen med to av sine kolleger.

Sigurd Herskedal Ivarsøy ble tillitsvalgt med ønske om å få til en mer forutsigbar turnus i Finnmark politidistrikt, og han ser stor nytte i rollen.

Vi er nå i gang med spalten «Månedens tillitsvalgt» på pf.no. Her løfter vi fram våre dyktige tillitsvalgte og den viktige jobben som gjøres.

Følg med gjennom året for å bli bedre kjent med ulike tillitsvalgte fra våre lokallag!

Sigurd Herskedal Ivarsøy

  • Lokallag: PF Finnmark
  • Verv: Plasstillitsvalgt

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

Litt tilfeldig, samtidig et ønske om en mer forutsigbar turnus i Finnmark politidistrikt.

Hva innebærer rollen som tillitsvalgt for deg?

Et bindeledd mellom ledelsen og mannskapet for å skape et godt samarbeid. En som informerer om prosesser slik at mannskapet er deltagende eller i hvert fall informert om prosesser som vil påvirke deres arbeidshverdag. Samtidig en som kan informere om gode forslag til forbedring som kommer fra teamet. En person som kolleger føler de kan prate med om det skulle være noe. I tillegg er jeg opptatt av et godt arbeidsmiljø og prøver å gå foran som et godt eksempel ved å være positiv.

Hva liker du best ved å være tillitsvalgt?

Få lov til å engasjere meg i prosesser som påvirker hverdagen min og teamet vårt. Jeg er overbevist om at vi gjennom et godt samarbeid og gjensidig tillit får til enda mer samt øker motivasjonen.

Har du noen gode råd til andre tillitsvalgte?

Engasjere seg i personene du er tillitsvalgt for og det som angår ditt mannskap. Jeg har lært at vi kan gjøre en forskjell for egen arbeidshverdag. Og jeg er fortsatt fersk i vervet.

Vil du anbefale andre å bli tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund?

Ja! En lærer mye om både arbeidsgiver og arbeidstaker. Får en større forståelse av prosesser i etaten og hvordan klare å påvirke dem.

Hvilke saker brenner du for?

Godt arbeidsmiljø og forutsigbar turnus i Finnmark politidistrikt.

Hilsen Sigurd, tillitsvalgt på tuppen av Norge ved Lebesby og Gamvik politistasjon

Tips oss

  • Vet du om en tillitsvalgt som bør delta i denne spalten? Send inn til mka@pf.no