- Viktig å være nysgjerrig

John Alexander Johansen1

John Alexander Johansen er månedens tillitsvalgt.

Månedens tillitsvalgt er John Alexander Johansen som til daglig er politibetjent i operativ avdeling Grålum i Øst Politidistrikt. Han mener at kunnskap er makt og at det er viktig å være nysgjerrig på hva som foregår.

I spalten «Månedens tillitsvalgt» løfter vi fram våre dyktige tillitsvalgte og den viktige jobben som gjøres.

Følg med gjennom året for å bli bedre kjent med ulike tillitsvalgte fra våre lokallag!

John Alexander Johansen

  • Lokallag: PF Øst
  • Verv: Hovedtillitsvalgt FUF Øst PD

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

- Jeg ble tillitsvalgt for å få en bedre forståelse og medbestemmelse for avgjørelser som blir tatt fra arbeidsgiver. Dette er viktig for best mulig å kunne ivareta PF-medlemmene når det blir uenighet med arbeidsgiver.

Hva innebærer rollen som tillitsvalgt for deg?

- Det innebærer at man setter seg godt inn i regelverk. At man er der for medlemmene, spesielt når de trenger bistand i forskjellige saker.

Hva liker du best ved å være tillitsvalgt?

- Jeg liker å kunne hjelpe medlemmene. Det å bistå og samarbeide godt med arbeidsgiver er også veldig givende.

Har du noen gode råd til andre tillitsvalgte?

- Vær nysgjerrig, ha god kommunikasjon med arbeidsgiver. Det er alltid en fordel med en god relasjon mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt. Det vil gjøre det lettere når det en dag kan komme vanskelige saker. Ta modul-kursene hos Politiets Fellesforbund. Der lærer man utrolig mye med veldig dyktige folk fra PF sentralt. Man møter også andre tillitsvalgte fra resten av landet. Erfaringslæren derfra er uvurderlig.

Vil du anbefale andre å bli tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund?

- Ja. Det er utrolig lærerikt, og man får masse nyttig kunnskap som vil hjelpe deg og andre kollegaer. Læringskurven er veldig bratt, men morsom.