Alle kurs utsatt

Kurs G4

Politiets Fellesforbund utsetter kurs som er planlagt avholdt framover.

Politiets Fellesforbund forholder seg til enhver tid til de rådene som helsemyndighetene gir angående koronaviruset (se www.fhi.no). Friske mennesker har trolig liten grad til bekymring, men vi ønsker å gjøre det vi kan for å hindre spredning av korona til risikogrupper og for å hindre en svekket beredskap i norsk politi.

Vurderer fortløpende

De fleste kurs i regi av Politiets Fellesforbund som er planlagt avholdt før 1. juni utsettes. Se oversikt i kalenderen. For kurs og samlinger i juni gjøres det en vurdering etter regjeringens oppdatering i løpet av første uken av mai.

Det tas hele tiden en fortløpende vurdering av resterende kurs som er planlagt. Vi jobber med å få på plass nye datoer og det vil bli gitt beskjed i god tid når kursene skal gjennomføres.

For spørsmål, ta kontakt med kursansvarlige Erlend Langeland (tlf. 412 08 268) eller Susanne Wathne (tlf. 922 11 926).

Susanne Wathne

Susanne Wathne

Fagleder, kurs og konferanse