Reduserer opptaket på Politihøgskolen

Et direkte løftebrudd fra regjeringen

Sigve Bolstad og Martin Danielsen

Politiets Fellesforbund reagerer kraftig på at regjeringen bryter lovnaden om opprettholde antallet studenter på Politihøgskolen i 2018. - Når direkte lovnader ikke er verdt mer enn dette kan vi jo ikke stole på noe, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Det var under Politiets Fellesforbunds debatt under Arendalsuka i august i fjor at daværende justisminister lovte å opprettholde antallet studenter ved Politihøgskolen også i 2018.

– Regjeringen legger til rette for at vi kommer til å nå målet med to polititjenestemenn- og kvinner per tusen allerede i 2019, men vi fortsetter utover det. Vi stopper nedtrekk i opptaket til Politihøgskolen i 2018. Vi fortsetter dagens nivå fra 2017, noe som legger til rette for at vi kan utdanne enda flere politifolk i årene som kommer, utover målet om to politifolk per tusen, sa daværende justisminister Per-Willy Amundsen.

Skuffet over løftebruddet

Lovnaden kom først i justisministerduellen med Hadia Tajik, og ble gjentatt i et intervju med Politiets Fellesforbunds kommunikasjonsavdeling etterpå. (Se video nederst i saken)

– Det er under ett år siden daværende justisminister ansikt til ansikt lover oss at det ikke skal gjennomføres et nedtrekk på Politihøgskolen, men at de fortsatt skal oppbemanne norsk politi, også kommer dette løftebruddet ved første mulighet i revidert budsjett. Jeg er utrolig skuffet, både på vegne av medlemmene i Politiets Fellesforbund, de flinke politistudentene våre, de dyktige ansatte på Politihøgskolen og ikke minst på befolkningens vegne, det er tross alt innbyggerne i dette landet dette vil gå ut over i det lange løp, sier Bolstad.

Ap ville ha gjennomgang før et eventuelt nedtrekk

Tajik sa i debatten at hun ikke kunne stille seg bak et nedtrekk på Politihøgskolen.

– Selv mener jeg at det er behov for at vi opprettholder opptaket på politistudentene. Det er i alle fall ikke sånn at man bør ta det antallet ned uten å ha en ordentlig gjennomgang knyttet til hva slags forventinger man har til politiet, og hva slags behov det er i politiet nå. Så jeg er ikke beredt til å ta antallet politistudenter ned, sa Tajik.

Til dette svarte Amundsen at det var feil, og at han ikke forsto hvor hun hadde det ifra at de skulle gjennomføre et nedtrekk på Politihøgskolen. De skulle tvert imot opprettholde dagens nivå.

Lovet jobb til alle

Tidligere justisminister Amundsen lovte også at når regjeringen nå skulle opprettholde opptaket på Politihøgskolen er det med mål om å oppbemanne politiet – og at folk skal få jobb.

– Når vi utdanner polititjenestemenn- og kvinner, så er det selvfølgelig fordi de skal i jobb, fordi vi skal øke politidekningen. Og den garantien som er gitt gjelder også videre; dette er for å oppbemanne norsk politi, sa han i det tidligere intervjuet.

– For meg er det naturlig at det som blir sagt av en justisminister sies på vegne av justisdepartementet og regjeringen, og skal gjelde på tross av at departementet har byttet ministere flere ganger denne regjeringsperioden. En lovnad er en lovnad, sier en oppgitt Bolstad.

Behov for flere politifolk

Han understreker at det ikke er grunn til å ta ned antallet studenter fordi behovet for politifolk er dekket rundt i landet.

– Det er ikke fordi det ikke trengs flere politifolk at det tar lang tid før studentene får jobb. Det er fordi det ikke er penger i kassene rundt om i landets politidistrikt til å ansette etter behov. Dette blir en enkel måte for politikerne å få en pen ansettelsesstatistikk på, som vil gå ut over beredskapen og samfunnet. Vi gjennomgår historiens største reform, og dette er det første politikerne svarer med i en nærpolitireform der politiet skal komme nærmere befolkningen. Det er trist, sier Bolstad.