Årsmelding 2021:

Her er årsmeldingen for 2021

Grensekontroll

I årsmeldingen kan du hvert år lese mer om de viktigste sakene og områdene Politiets Fellesforbund jobber med. Nå er utgaven for 2021 publisert.

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 17 000 medlemmer, og vi organiserer medlemmer fra de fleste yrkesgrupper i hele justissektoren.

Tema i årsmeldingen er blant annet lønn og arbeidsvilkår, medlemstilbud, kursvirksomheten og mange andre saker. Last ned årsmeldingen her ⬇️

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Årsmelding for Politiets Fellesforbund 2021 (PDF, 0,8MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet