– Medbestemmelse gir det beste resultatet!

Whats App Image 2023 03 23 at 10 36 33

Politidirektør Benedicte Bjørnland, her sammen med forbundsleder Unn Alma Skatvold, var invitert til lokallagsledersamlingen.

Medbestemmelse, budsjett, arbeidstidsbestemmelser og arbeidsavtaler var temaer da Politiets Fellesforbunds topptillitsvalgte var samlet i Oslo denne uken.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold åpnet samlingen med å gratulere alle som er gjenvalgt og nyvalgt siden forrige samling.

– Tusen hjertelig takk! Tusen takk for at dere tar på dere verv, at dere viser engasjement, bruker fritiden, mister nattesøvn, står som klagemurer, står som omkampambassadører, tar av og til arbeidsgiveransvar og verneombudansvar. Uten dere hadde vi ikke hatt over 80 prosent av de ansatte i politiet som medlemmer. Dere er viktige, sa Skatvold entusiastisk.

Medbestemmelse, strategisk viktig

– Vi har en politidirektør som tror på medbestemmelse. Sånn er det ikke overalt dessverre. Det er utrolig merkbart gjennom det lokallagslederne forteller, men også når jeg har vært ute på årsmøtene. Jeg er glad for at tonen fra toppen sier noe annet. Det må få konsekvenser hele veien. Medbestemmelse gir det beste resultatet, sa forbundslederen.

Politidirektør Benedicte Bjørnland var invitert til åpningen for å snakke om hvilke utfordringer norsk politi vil stå i fremover, men også til å dele sine refleksjoner rundt medbestemmelse og for å besvare spørsmål fra de tillitsvalgte.

– Å samarbeide med PF og de andre foreningene er strategisk viktig for meg og ledelsen i norsk politi. Som politimester eller særorgansjef delegerer man ikke bort partssamarbeidet, til det er det for viktig. I den tiden vi står i, så er jeg helt avhengig av at man hører ut hva som er perspektivet til de ansatte som dere representerer. Det er helt avgjørende for legitimiteten når vi vi beslutter tiltak som treffer fremover. Særlig i denne tiden med et sikkerhetspolitisk bakteppe som aldri har vært mørkere, sa Bjørnland.

Konsekvenser av budsjettet

Politibudsjettet for 2023 var naturligvis et sentralt tema på samlingen.

– Det handler ikke om kroner og ører. Det handler om hva får vi igjen for det budsjettet vi har sammenlignet med den virkeligheten vi står i og alt som treffer norsk politi. Vi har laget en oversikt over hvilke konsekvenser dette budsjettet får og lagt det frem for justisministeren, sa Unn Alma Skatvold.

Hun mener justisministeren må være tydelig på at hun må stå i ryggen på de prioriteringene som norsk politi må gjøre fremover.

– Det må ligge et lokalt handlingsrom der for prioriteringer. Justisministeren må stå i ryggen på de lokale vurderingene og prioriteringene som må gjøres, sa forbundslederen.

Også her trekker Skatvold frem viktigheten av medbestemmelse.

– Sett at tonen fra toppen rundt medbestemmelse forplanter seg i flere distrikt og at den oppleves som reell og god i større grad enn den har gjort frem til nå, så ligger det også en forpliktelse og et ansvar hos oss som er tillitsvalgte. Det handler om å spille lederne gode, om å stå i ryggen på dem – ikke blindt lojal – men når vi har tatt en beslutning sammen og vi opplever at det har vært en reell prosess, sa Unn Alma Skatvold.

ATB og arbeidsavtaler

På samlingen ble det også lagt en strategi for veien videre i sakene ATB og arbeidsavtaler.

– Vi som politietat kan ikke godta at vi har arbeidsavtaler som vi oppfatter som ulovlig. Det er viktig at vi har arbeidstidsbestemmelser som ivaretar både vernet og mer til for de ansatte i norsk tid, spesielt med tanke på at vi går inn i en budsjettsituasjon som gjør at flere distrikt antakelig må nedbemanne. Vi vet da at kreativiteten blir stor når det gjelder hvordan man benytter ressursene, sa forbundslederen.

Hun påpeker at ATB og arbeidsavtaler kommer til å bli utrolig viktige i tiden fremover når det kommer til ivaretakelse av medlemmene.

– Vi skal aldri bli større enn at vi ikke klarer å ivareta enkeltmedlemmer når de står i sine livs verste situasjoner. Da vet vi at både arbeidsavtaler og ATB kan ta unna for en del av de situasjonene som kommer inn til oss, sa Skatvold.