Viktige saker i kø

Tromso9

I forrige uke var det lokallagsledersamling og forbundsstyremøte i Politiets Fellesforbund: - Vi er inne i en svært viktig tid hvor mange saker med stor betydning for våre medlemmer skal avgjøres. Det er viktig at organisasjonen er samlet og rigget når vesentlige beslutninger skal tas, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

I forrige uke har hun og forbundsstyret, samt lederne for lokallag og utvalg og en rekke nøkkelpersoner fra forbundskontoret, vært samlet i Tromsø for å utveksle erfaringer og for å legge prioriteringer for svært viktig arbeid framover:

– Det er snart tid for de store avgjørende sakene som kommer til å få stor betydning for våre medlemmer. Jeg kan nevne avtalen om arbeidstidsbestemmelser (ATB), nytt lønnssystem, ny pensjonsavtale og ny hovedavtale. Dette er områder som vil få direkte påvirkning på hvert enkelt av våre flere enn 17 000 medlemmer. Da må vi være godt forberedt og ha gjort jobben grundig i forkant, sier forbundslederen.

Applaus for viktig gjennomslag

Med virkning fra 1. september har ny yrkesskadeerstatning trådt i kraft for ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet. Denne gir rett til full erstatning for skader som skjer under pålagt organisert trening.

– Dette er et resultat av målrettet arbeid fra Politiets Fellesforbund gjennom fire år. Utfallet er et prima eksempel på hvordan Politiets Fellesforbund oppnår resultater ved å jobbe grundig og langsiktig og med spesialkompetanse innenfor fagfeltet. Dette er lagarbeid satt i system, skryter Unn Alma Skatvold.

Stort engasjement

Nær sagt som vanlig var det stort engasjement under samlingen. Utfordringene kan være ulike fra politidistrikt til politidistrikt. Nettopp derfor synes forbundslederen at det er viktig at man samles og utveksler erfaringer:

– Vi lærer mye av hverandre, og vi får nyttige innspill på både hva som fungerer og hvor skoen trykker. Dessuten er det viktig at vi sørger for mest mulig opplæring og kunnskap på alle nivåer i Politiets Fellesforbund – slik at alle våre tillitsvalgte står best mulig rustet til å bistå alle våre medlemmer og for å være oppdatert på utviklingen innenfor de ulike områdene. Kunnskap er makt!

Viktig å finne pustehull

Selv om store viktige saker nå står i kø for Politiets Fellesforbund, var det også tema med viktigheten av å finne pustehull i hverdagen.

– Vi er avhengige av å ha med alle i tiden framover. Da må også tillitsvalgte sørge for å ha tid til å tenke strategisk, finne pustehull og også lade batterier på ulike måter. Det er lett å omtrent konstant jobbe med pågående saker - og til alle døgnets tider, men ingen er tjent med at tillitsvalgte til slutt ikke orker stå i det lenger. Vi trenger alle som en i tiden framover. Da må vi ta vare på folka våre også i Politiets Fellesforbund!