Stolt over hva vi har fått til!

IMG 9947

– Jeg er stolt over hva vi har fått til sammen. Vi har jobbet lenge med mange og viktige saker og ser nå resultater som treffer våre medlemmer og hele etaten. Vi har funnet veien fra refleksjon til gjennomføring, og jeg ser lyst på situasjonen.

Det sa Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund, da hun åpnet lokallagsledersamlingen i Svolvær denne uka. På agendaen stod viktige områder som arbeidstidsbestemmelser, pensjon og ikke minst hovedtariffoppgjøret.

– Jeg er imponert over det engasjementet og den kunnskapen våre lokallagsledere viser. Slike samlinger har stor nytte for Politiets Fellesforbund, og det var svært hyggelig at vi kunne legge samlingen til idylliske omgivelser i Svolvær, kommenterer Unn Alma Skatvold, før hun fortsetter:

– Politiets Fellesforbund har vist at vi har evne til å stå i saker over tid; vi viser gjennomføringsevne. Nå er en ny kampsak i ferd med å materialisere seg i form av et varslingsombud, så jeg er veldig fornøyd med situasjonen i øyeblikket, sier forbundslederen.

Hovedtariffoppgjøret

Uten tvil var det hovedtariffoppgjøret som engasjerte forsamlingen mest:

– I øyeblikket vet vi ikke hvordan den nye hovedtariffavtalen vil slå ut for det enkelte medlem, men sammen med de tillitsvalgte skal vi jobbe oss fram til et godt resultat. Det viktigste er at vi som resultat av ny hovedtariffavtale i kompaniskap med Akademikerne har fått en mye større lokal påvirkning på lønnsutviklingen. Nå kan vi i mye større grad fordele pengene der de treffer våre medlemmer best mulig på både kort og lang sikt. Det vil ta litt tid til dette er klart – vi må gjennomføre både forberedende møter og lokale forhandlinger – men jeg er personlig overbevist om at vi har erstattet en hovedtariffavtale med en ny og bedre, fortsetter Unn Alma Skatvold.

Ble hedret

Under en festmiddag onsdag kveld ble Reidun Martinsen fra Politiets Fellesforbund Innlandet, Karl Karlsson fra Politiets Fellesforbund Troms og Kristin Aga fra Oslo politiforening hedret. Alle trer nå av som lokallagsledere. Førstnevnte går snart inn i pensjonistenes rekker. Der er allerede Karl Karlsson, siden i fjor:

– Jeg har hatt fantastiske år i ulike roller som tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund. Nøkkelord er kunnskap, vennskap og varme. Ta vare på det unike miljøet i PF, sa en rørt Karl Karlsson.

– Tiden i Politiets Fellesforbund har gitt meg så utrolig mye. Jeg har vært kjent for å skrive notater fra alle møter, og jeg fikk en hel stasjonsvogn full av dem da jeg pakket kontoret, men det viktigste med tiden i Politiets Fellesforbund har vært menneskene. Det har vært et unikt miljø, sa en minst like rørt Reidun Martinsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

IMG 9957

Kristin Aga (t.v.), Reidun Martinsen og Karl Karlsson mottok varme ord og stor applaus for innsatsen i PF. Her sammen med forbundsleder Unn Alma Skatvold (t.h.).

Kristin Aga har hatt en synlig rolle i politiet i en årrekke. Med fersk masterutdannelse i ledelse i tillegg, så kan hun se fram til mange yrkesaktive år på toppnivå. Også Kristin Aga var beveget i sin avskjedstale:

– Jeg hadde bestemt meg for å gi meg som lokallagsleder da jeg hadde det som gøyest, og det er nå. Jeg har hatt verdens beste jobb i ni år, og det har vært et privilegium å jobbe for Politiets Fellesforbund og alle medlemmene. Vi utgjør en forskjell, og vi må være der når medlemmene trenger oss. Jeg vil avslutte takketalen min med tre punkter: Ta vare på hverandre, husk at vi også har mange ledere som medlemmer og som også ofte står i striden. Og til de tillitsvalgte vil jeg si: Stå på og ta kampen. Dere er en fantastisk gjeng, sa Kristin Aga.

Alle høstet varme ord fra forbundsleder Unn Alma Skatvold:

– Politiets Fellesforbund har vært heldig som har hatt Karl Karlsson som en av sine. Han har vært en nerd etter detaljer og har vist at kunnskap er makt. Reidun Martinsen har vært en levende institusjon og har vært kjent for sine mange notater – som hun svært ofte har fått god bruk for. Hun har alltid vært pålest og er i tillegg god på småprat! Kristin Aga var den første kvinnelige lokallagslederen i Oslo og har imponert med sin integritet, tydelighet og at hun er uredd! I tillegg er hun veldig omsorgsfull og god på lagbygging. Det er tre tillitsvalgte på absolutt høyeste nivå som nå har gitt seg som lokallagsledere, skrøt forbundslederen.