Spørreundersøkelse om arbeidstidsbelastning for politiansatte

Arrest sivil politi 3 2

Politiets Fellesforbund har i dag sendt ut en ny spørreundersøkelse til medlemmene.

Politiets Fellesforbund er part i særavtale for arbeidstidsbestemmelser i politiet (ATB) og ønsker et godt beslutningsgrunnlag når vi skal vurdere forsvarligheten av å tillate unntak fra arbeidsmiljøloven.

Vi ber derfor våre medlemmer svare på noen få spørsmål. Undersøkelsen er relevant for alle politiansatte, enten du er omfattet av ATB eller ikke. Svarene vil gjøre Politiets Fellesforbund i stand til å forhandle på et bedre grunnlag.

Svarfrist: fredag 27. mai kl. 23.59.

Bakgrunn for undersøkelsen

De siste årene har det vært en rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidspresset i politiet er stort. Flyktningstrømmer, pandemi og en enorm ekstrabelastning på politiet har bidratt ytterligere til at mange medlemmer har hatt en urovekkende stor totalbelastning.

Politiets Fellesforbund ønsker derfor å kartlegge hvordan medlemmene oppfatter situasjonen vi har vært og er i. Derfor har vi i dag sendt ut denne spørreundersøkelsen til de fleste av våre medlemmer.

Hvordan vet jeg at undersøkelsen er ekte?

Undersøkelsen sendes fra adressen «Politiets Fellesforbund <survey@mail.enalyzer.com>» og har emnefeltet «Spørreundersøkelse om arbeidstid i politiet».

E-posten du mottar ser slik ut:

Sporreundersokelse om arbeidstid i politiet e post

Når du trykker på lenken «Svar på undersøkelsen» kommer du til en side som ser slik ut:

Sporreundersokelse om arbeidstid i politiet forsteside

Kontaktperson ved spørsmål om innholdet i undersøkelsen

Kontaktperson ved tekniske spørsmål

Marius Krogstad Aune 2022

Marius Krogstad Aune

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør