Lokallagsledersamling:

Viktige strategiske veivalg

Sigve på lokallagsledersamling september 2020

Forbundsleder Sigve Bolstad oppsummerer lokallagsledersamlingen og veien videre.

22. til 24. september ble det for første gang i historien arrangert heldigital samling for de topptillitsvalgte i Politiets Fellesforbund. Strategisk prioriteringsarbeid var hovedtemaet for samlingen.

I desember er det landsmøte hvor det skal gjøres opp status på prioriteringsarbeid og måloppnåelse, samtidig som man skal utforme politikk for neste landsmøteperiode.

– Av og til må man ta en fot i bakken, gjøre noen vurderinger og se på hvilken vei man skal gå når det gjelder strategiarbeidet vårt. Lokallagslederne våre er en viktig del av dette. På denne samlingen fikk vi blant annet avklart hvilke forventninger lokallagslederne har til oss sentralt, men også hvilke forventninger vi stiller til dem. Vi har alle sammen kun ett mål for øyet: Å sikre våre medlemmer best mulig lønns- og arbeidsvilkår, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Han mener det er grunn til å være stolt av alt det gode arbeidet som gjøres ute i lokallagene.

– Det er ingen tvil om at vi har dyktige tillitsvalgte i alle ledd. Det er ingenting som kommer av seg selv. Vi er stolt av den innsatsen som legges ned i de ulike distrikt og særorgan, sier Bolstad.

Stort engasjement

Tross digital samling ble det både gode debatter og stort engasjement.

– Vi fikk mange gode innspill og synspunkter. Man tør å teste hverandres meninger og det er høyt under taket. Selv om det ikke var fysisk oppmøte, så ble det likevel en levende samling, sier forbundslederen.

Han erkjenner at koronasituasjonen gjør tillitsvalgtarbeidet ekstra krevende.

– Vi står i en meget spesiell tid. Det er vanskelig å være så tett på medlemmene som man kanskje kunne ønske. Ingen tvil om at det er krevende å være tillitsvalgt om dagen. Det er derfor ekstra viktig at vi som topptillitsvalgte ser hverandre, anerkjenner ulikhetene våre, er rause med hverandre og ikke minst hjelper hverandre ved behov, avslutter Sigve Bolstad.

Roar og Anna på lokallagsledersamling september 2020

Forhandlingssjef Roar Fosse og teamleder Anna Sollien ledet mye av opplegget under lokallagsledersamlingen.