Ressurssider

Landsmøte 2020

Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 blir avholdt i Tromsø 15.–18. november 2021.

Landsmøte 2020 – design hovedbilde

Praktisk informasjon

Hvor og når?

Landsmøte 2020 blir avholdt på Clarion Hotel The Edge i Tromsø fra mandag 15. november 2021 til og med torsdag 18. november 2021, med forbehold om at det ikke foreligger smittevernsregler da som forhindrer en forsvarlig gjennomføring.

Reise/transport til landsmøtet

Mer informasjon om transport til landsmøtet vil legges ut senere.

Tidsplan for landsmøtet

Tidsplan vil bli lagt ut når forbundsstyret innstilling til tidsplan for landsmøtet er klar.

Saksliste og dokumenter

Saksliste

Forbundsstyret innstilling til saksliste for landsmøtet:

 • 1. Åpning
 • 2. Konstituering
 • 3. Interne saker
  • 3.1 Årsmeldinger
  • 3.2 Regnskap
   • 3.2.1 Regnskap pr. 31.12.2018
   • 3.2.2 Regnskap pr. 31.12.2019
   • 3.2.3 Regnskap pr. 30.09.2020
  • 3.3 Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund
   • 3.3.1 Sak fra Politiets Fellesforbund Sør-Vest – Endringsforslag på teksten til organisering av PFPL
  • 3.4 Vedtekter
  • 3.5 Æresbevisninger
  • 3.6 Valg
   • 3.6.1 Valgkomiteens forslag
   • 3.6.2 Forbundsstyrets forslag til kandidater til valgkomite 2020 - 2022
  • 3.7 Ramme- og langtidsbudsjett (behandles som siste sak under landsmøtet)
 • 4. Lønn
  • 4.1 Lønnsnivå
  • 4.2 Etterforskningsløftet
  • 4.3 Pensjon
  • 4.4 Sak fra Politiets Fellesforbund Sør-Vest – Opprettelse av pensjonsutredningsgruppe (PUG)
 • 5. Arbeidsvilkår
  • 5.1 Arbeidstidsbestemmelsene
  • 5.2 Yrkesskade
  • 5.3 Varslingsproblematikken før og nå
  • 5.4 Hovedavtalen og verdien av medbestemmelse
 • 6. Samfunnsansvar
  • 6.1 Fremtidens politi
  • 6.2 Sak fra Politiets Fellesforbund Vest – Prioritering av landsmøtevedtak fra 2018 om politimyndighet
 • 7. Avslutning

Saksliste sendt ut innen ordinær frist til opprinnelig planlagt landsmøte står, selv om gjennomføringen av landsmøtet er utsatt.

Landsmøtedokumenter

Landsmøtedokumenter legges ut på denne siden når det er klart.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling offentliggjøres samtidig med utsendelse av landsmøtedokumentene til utsatt landsmøte.


Frister

15. september 2021 er fristen for å:

 • Melde inn navn på lokallagets delegater og observatører. Påmelding på Min
  side.
 • Sende forslag på dirigenter og referenter til landsmøtet.

Det er ikke anledning til å fremme nye saker til landsmøte 2020, da sakslisten er
vedtatt låst.

Mer informasjon

Ytterligere informasjon om landsmøtet legges ut på denne siden fram mot gjennomføringen av landsmøtet.