Ressurssider

Landsmøte 2020

Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 vil bli gjennomført i løpet av 2021. Dato er foreløpig ikke satt.

Landsmøte 2020 – design hovedbilde

Grunnet situasjonen med covid-19 har forbundsstyret besluttet å utsette landsmøtet 2020. Les mer her.

Praktisk informasjon

Hvor?

Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 blir gjennomført fysisk eller digitalt, avhengig av koronasituasjonen og smitteverntiltak.

Når?

Landsmøtet vil bli gjennomført i løpet av 2021, men dato er foreløpig ikke satt.

Utsatt landsmøte skal avholdes så snart dette er forsvarlig, dog ikke senere enn utgangen av 2021. Eventuelt ytterlig utsettelse krever nytt vedtak i forbundsstyret.

Reise/transport til landsmøtet

Mer informasjon om transport til landsmøtet vil legges ut senere.

Tidsplan for landsmøtet

Forbundsstyret innstilling til tidsplan for landsmøtet:

Mandag 30. november

18.00–21.00 Prøvelandsmøte med alle delegater

Tirsdag 1. desember

09.00–10.30 Åpning
10.30–10.45
Pause
10.45–12.00
Landsmøteforhandlinger
12.00–13.00
Lunsj
13.00–15.00
Landsmøteforhandlinger (inkl. pause)
15.00–15.30
Kaffepause / pausemat
15.30–17.00
Landsmøteforhandlinger (inkl. pause)

Onsdag 2. desember

09.00–12.00 Landsmøteforhandlinger (inkl. pauser)
12.00–13.00
Lunsj
13.00–15.00
Landsmøteforhandlinger (inkl. pause)
15.00–15.30
Kaffepause /pausemat
15.30–17.00
Landsmøteforhandlinger (inkl. pause)

Torsdag 3. desember

09.00–12.00 Landsmøteforhandlinger (inkl. pause)
12.00–13.00
Lunsj
13.00–15.00
Landsmøteforhandlinger (inkl. pause)
15.00–15.30 Kaffepause / pausemat
15.30–16.30 Landsmøteforhandlinger (inkl. pause)
16.30–17.00
Avslutning

Saksliste og dokumenter

Saksliste

Forbundsstyret innstilling til saksliste for landsmøtet:

 • 1. Åpning
 • 2. Konstituering
 • 3. Interne saker
  • 3.1 Årsmeldinger
  • 3.2 Regnskap
   • 3.2.1 Regnskap pr. 31.12.2018
   • 3.2.2 Regnskap pr. 31.12.2019
   • 3.2.3 Regnskap pr. 30.09.2020
  • 3.3 Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund
   • 3.3.1 Sak fra Politiets Fellesforbund Sør-Vest – Endringsforslag på teksten til organisering av PFPL
  • 3.4 Vedtekter
  • 3.5 Æresbevisninger
  • 3.6 Valg
   • 3.6.1 Valgkomiteens forslag
   • 3.6.2 Forbundsstyrets forslag til kandidater til valgkomite 2020 - 2022
  • 3.7 Ramme- og langtidsbudsjett (behandles som siste sak under landsmøtet)
 • 4. Lønn
  • 4.1 Lønnsnivå
  • 4.2 Etterforskningsløftet
  • 4.3 Pensjon
  • 4.4 Sak fra Politiets Fellesforbund Sør-Vest – Opprettelse av pensjonsutredningsgruppe (PUG)
 • 5. Arbeidsvilkår
  • 5.1 Arbeidstidsbestemmelsene
  • 5.2 Yrkesskade
  • 5.3 Varslingsproblematikken før og nå
  • 5.4 Hovedavtalen og verdien av medbestemmelse
 • 6. Samfunnsansvar
  • 6.1 Fremtidens politi
  • 6.2 Sak fra Politiets Fellesforbund Vest – Prioritering av landsmøtevedtak fra 2018 om politimyndighet
 • 7. Avslutning

Saksliste sendt ut innen ordinær frist til opprinnelig planlagt landsmøte, står, selv om gjennomføringen av landsmøtet er utsatt.

Landsmøtedokumenter

Landsmøtedokumenter legges ut på denne siden når det er klart.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling offentliggjøres samtidig med utsendelse av landsmøtedokumentene til utsatt landsmøte.


Mer informasjon

Ytterligere informasjon om landsmøtet legges ut på denne siden fram mot gjennomføringen av landsmøtet.

Tidligere landsmøter

Informasjon om tidligere års landsmøter finner du her.