Strategisamling med koronavri: veien videre

Sigve Bolstad og Kjetil Rekdal under lokallagsledersamling, juni 2020

Både Kjetil Rekdal (t.h.) og Vidar Johnsen (ikke til stede da bildet ble tatt) ble under samlingen takket for innsatsen som lokallagsledere gjennom flere år.

Hva har vi lært av koronasituasjonen? Og hvordan skal vi jobbe fremover? Det var noen av spørsmålene som ble diskutert da topptillitsvalgte møttes til strategisamling i tre dager i Nydalen i Oslo.

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, er glad for at man endelig fikk muligheten til å komme sammen igjen for å diskutere, dele erfaringer og planlegge veien videre. Alle smittevernhensyn var selvsagt ivaretatt.

– Koronasituasjonen har vært krevende for alle. Lokallagene, med lokallagslederne i spissen, har lagt ned en fantastisk innsats. Vi jobber bredt i ulike prosesser og på mange felt for å sikre rettighetene og arbeidsvilkårene for våre medlemmer også i den ekstraordinære situasjonen som vi fortsatt står i, sier forbundslederen.

(Saken fortsetter under bildet)

Sigve Bolstad under lokallagsledersamling, juni 2020

Forbundsleder Sigve Bolstad åpner samlingen.

På samlingens første dag kom statssekretær i justisdepartementet, Thor Kleppen Sættem. Han roste politiet for en god jobb gjennom krisen.

– Politiet som etat har taklet denne våren på en veldig god måte, sa han.

Lover yrkesskade og stortingsmelding før sommeren

Sættem lovet at både saken om yrkesskadeerstatningen og stortingsmeldingen om politiet vil komme før sommeren. Det er Sigve Bolstad fornøyd med. Politiets Fellesforbund har vært svært tett på i begge sakene.

– Når det gjelder yrkesskade, så har vi lenge jobbet for en lovendring som skal styrke politiansattes vern mot yrkesskader tilsvarende det de har i Forsvaret. Det er jo fullstendig urimelig at de som setter seg selv i fare og går inn i de situasjoner som andre løper i fra, ikke selv skal være sikret om noe skulle skje, sier Bolstad.

(Saken fortsetter under bildet)

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, under lokallagsledersamling, juni 2020

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, innleder for samlingen.

Stortingsmeldingen, som skal si noe om veien videre for politiet, er heller ikke langt unna og er bebudet om kort tid. Ifølge Sættem er det i meldingen lagt stor vekt på politiutdanningen og behovet for annen kompetanse. Politiets Fellesforbund har nylig sendt over sine skriftlige innspill som Sigve Bolstad håper blir tatt til etterretning.

– Vi har noen tydelige mål for hvordan fremtidens politi bør se ut. Helt konkret mener vi at grunnutdanningen må bestå og det må være en god hverdagsberedskap som er tuftet på forebygging, etterforskning og et tilgjengelig nærpoliti. Vi er derfor glade for at Sættem nå er tydelig på at de har til hensikt å videreføre dagens politiutdanning samtidig som de ser behovet for komplementær kompetanse, sier forbundslederen.

Mangler ressurser i politidistriktene

Stramme politibudsjetter ble naturlig nok også et tema under samlingen.

– De tillitsvalgte er fortvilet. Budsjettet er stramt og vi har fått beskjed om at strammere skal det bli. Dette får helt klart konsekvenser for innbyggerne våre. Det er en god del som har blitt bedre med politireformen, men å kalle det for en nærpolitireform blir misvisende. Vi er ikke der i forhold til hva som er intensjonen, nemlig å være tett på. Vi klarer rett og slett ikke å møte det behovet som er der ute, sier Bolstad.

(Saken fortsetter under bildet)

Rikke Stefanie Hallgren og Liv Ova Graham under lokallalgsledersamling, juni 2020

Forbundssekretær Liv Ova Graham (t.h.) ble takket av under samlingen. Her sammen med Rikke Stefanie Hallgren, leder av likestilling- og mangfoldsutvalget.

På samlingen ble Kjetil Rekdal takket av som lokallagsleder for PF Vest og Vidar Johnsen som lokallagsleder for PF Trøndelag. Forbundssekretær Liv Ova Graham ble også takket som forbundssekretær ved forbundskontoret. Lokallagslederne Christian Stoutland fra PF Sentral politiledelse og Sverre Monsen fra PF PU var ikke til stede, men blir takket av ved en annen anledning.