Ønsker ny justisminister velkommen

Ny Justisminister Monica Maeland

Foto: Torbjørn Tandberg

Monica Mæland (Høyre) ble i dag utnevnt som ny justis- og innvandringsminister. Politiets Fellesforbund er klar til å starte godt samarbeid med Statsråden.

Mæland er utdannet jurist og har vært kommunal- og moderniseringsminister siden 2018. Før det var hun næringsminister i Solberg-regjeringen i fem år fra 2013 - 2018. Hun har også vært byrådsleder i Bergen i 10 år.

Hun er den åttende ministeren for justisfeltet, inkludert de som har vikariert i kortere perioder, og Politiets Fellesforbund håper dette betyr stabilitet og ro slik at man kan løse utfordringene i norsk politi.

Klar for å samarbeide

Politiets Fellesforbund har hatt en god dialog med Jøran Kallmyr (FrP) og håper den nye justisministeren også vil legge til rette for et enda bedre samarbeidsklima slik at vi kan få bedre måloppnåelse.

– Vi jobber jo alle for det samme målet; et best mulig rustet politi til å løse det viktige samfunnsoppdraget, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Forventer at det leveres på lovnader

– Vi mener at sammen med den nye justisminister må det komme økonomiske rammer som er gode nok til å levere politireformen i tråd med intensjonen fra Stortinget, sier Bolstad.

Det er også knyttet stor spenning til hva som skulle komme i den nye stortingsmeldingen om reformen og Politiets Fellesforbund håper ikke dette blir lagt på is.

– Vi er lovet en lovendring i løpet av våren når det gjelder yrkesskade. Dette må den nye justisministeren sørge for at kommer på plass, sier Bolstad.