Statsbudsjettet 2020:

Koronastillingene blir faste

Monica Maeland og Sigve Bolstad

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og forbundsleder Sigve Bolstad i samtale.

De 400 midlertidige politistillingene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen blir nå faste. Det bekreftet justisminister Monica Mæland i dag.

Statsbudsjettet legges frem 7. oktober og i dag kom de første lekkasjene. Politiets Fellesforbund er nå kjent med at politiets budsjetter vil styrkes for å sikre at politiet får beholde de såkalte koronastillingene.

– Det jubler vi for! Vi har gjennom flere år i våre innspill til statsbudsjettet kjempet for at nyutdannede fra Politihøgskolen skal sikres jobb etter endt utdanning. Og de siste månedene har vi jobbet hardt for at disse 400 stillingene skal bli faste og ikke minst fullfinansierte. Situasjonen i politiet er krevende og arbeidspresset enormt. Vi trenger hver eneste mann og kvinne, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Må følge med midler

Han roser justisminister Monica Mæland for at hun tar grep i en prekær situasjon. Samtidig som Bolstad påpeker at det er en nødvendighet å gjøre disse stillingene permanente hvis man skal nå den politiske målsetningen om to politifolk per 1000 innbyggere.

– Det er dessuten helt avgjørende at det følger midler med. Dagens budsjetter er allerede sprengt. Oppgavene øker, samtidig som politiet skal være enda mer effektive. Det vil kreve tydelige prioriteringer fremover. Beredskap, kunnskap og kvalitet koster, sier forbundslederen.

Bekymret for sivile stillinger

Sigve Bolstad er også svært opptatt av at man ikke nå må ansette politiutdannede i sivile stillinger, kun for at målet om to politifolk per tusen innbyggere skal nås.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra flere distrikter at de må holde sivile stillinger ledige, samtidig som man ansetter politiutdannede til å gjøre funksjoner som før var definerte som sivile stillinger. Det blir helt feil. Poenget med to per tusen-målet er jo å få mer politikraft ut i gata. Det må være rett kompetanse på de ulike arbeidsoppgavene. Vi kan ikke miste alle de dyktige sivile med verdifull kompetanse som jobber i etaten i dag. Dessuten, som det står i politimeldingen, blir det viktig å styrke den komplementære kompetansen i politiet fremover, sier Bolstad.

(Arkivfoto)