Arendalsuka 2022:

– Ta vare på de ansatte!

Debattdeltagere

Unn Alma Skatvold (til venstre) sammen med de øvrige debattdeltagerne i Arendal onsdag.

– Indremedisin for de ansatte er enormt viktig etter en lang periode hvor norsk politi har stått i krise. Påkjenningene er i ferd med å bli for store, sa forbundsleder Unn Alma Skatvold under Politiets Fellesforbunds debatt i Arendal onsdag ettermiddag.

«Når krise er den nye hverdagen. Har norsk politi grunnberedskap til å stå i krise over tid?» Det var hovedspørsmålet som Politiets Fellesforbund løftet under onsdagens debatt i Arendal. En spørreundersøkelse til lokallagene i alle politidistriktene har gitt et klart «nei» som svar på spørsmålet.

I paneldebatten deltok Unn Alma Skatvold fra Politiets Fellesforbund, Benedicte Bjørnland fra Politidirektoratet, Per Willy Amundsen (Fremskrittspartiet), Maria Karine Aasen-Svensrud (Aarbeiderpartiet), Ivar B. Prestbakmo (Senterpartiet), Sveinung Stensland (Høyre) og politibetjent Rigoberto Villarroell.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Unn Benedicte

Unn Alma Skatvold og Benedicte Bjørnland i aksjon under debatten.

Enige og uenige

Politiets Fellesforbunds leder, Unn Alma Skatvold, og politidirektør Benedicte Bjørnland var naturlig nok både enige og uenige om mye. Begge var klare på at gjentatte kriser de siste årene hadde ført til beslag av ressurser som hadde gått på bekostning av annet politiarbeid.

– Dette begynner å gå på helsa løs. Sykefraværet i politiet er det høyeste på ti år. Dette er et faresignal som må tas til etterretning. Viljen til å stå på er enorm i hele politikorpset, men nå begynner det å tære på. Vi opplever at arbeidsgiver forventer at de ansatte strekker seg lang, men gir lite tilbake. Vi må sørge for at arbeidshverdagen blir forutsigbar og trygg. Vi er i en helt annen situasjon nå enn for bare ti år siden. Samfunnet og verden rundt oss har forandret seg mye, mente forbundslederen.

(Artikkelen fortsetter under innholdsboksen.)

Arendalsuka

Arendalsuka samler hvert år aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv, foreninger og organisasjoner til å debattere, mingle og bedrive påvirkning, med over 1000 arrangementer om viktige samfunnstema.

Fornøyd med beredskapen

Politidirektøren henviste til en medarbeiderundersøkelse hvor det gikk fram at scoren var høyere enn ved forrige undersøkelse da det kom til beredskap. Her kontret Unn Alma Skatvold momentant:

– Når det smeller, så stiller alle opp og løser den umiddelbare utfordringen. Det jeg snakker om er hva som skjer når man må stå i en ekstraordinær situasjon i uker, måneder og kanskje år. Da blir krisen permanent, og det er det jeg mener at norsk politi har stått i vedvarende siden 2016, sa Unn Alma Skatvold.

Nesten samstemte politikere

Både Per Willy Amundsen (Fremskrittspartiet) og Ivar B. Prestbakmo (Senterpartiet) ville styrke bemanningen i politiet. Begge mener at et minimum skal være to politi per 1000 innbyggere i samtlige av landets tolv politidistrikter. I dag er det bare fire politidistrikter som når dette målet.

Begge de borgerlige politikerne var også kritiske til Politidirektoratets rolle:

– Jeg vil legge ned Politidirektoratet, for jeg mener at det går på bekostning av effektiviteten i politiet totalt sett. Beslutningene må tas der folk er, sa Per Willy Amundsen.

– Høyre mener at det ikke nødvendigvis er ressursene som alltid må til, men at man får mer ut av dem. Jeg vil ha en bedre ledelse av politiet, sa Sveinung Stensland og siktet til Politidirektoratet.

– Vi har etterspurt en evaluering av Politidirektoratet, men er ikke nødvendigvis for at de skal legges ned, sa Unn Alma Skatvold.

I tillegg ble også både antall tjenestesteder og utfordringene innen rus og psykisk helse løftet i debatten.

– Senterpartiet vil styrke grunnberedskapen i politiet og vil ha mer synlig politi i distriktene, sa Ivar B. Prestbakmo. Hans Senterpartiet vil også ha flere lennsmannskontoer.

– Vi i Arbeiderpartiet vil også styrke grunnberedskapen, men vil se ting i sammenheng med også de andre responsetatene. Og vi har satt rus og psykiatri på hverdagen og skal ha en oppfølgingsplan for psykiatrien på plass i 2023. Dette er et felt som i dag har direkte følger for politiets oppgaver, sa Maria Karine Aasen-Svensrud.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Rigoberto

Politibetjent Rigoberto Villarroel var på plass og fortalte sin dramatiske historie fra Kongsberg.

Dramatisk historie

På plass var også politibetjent Rigoberto Villarroel som fortalte sin dramatiske historie om hvordan han havnet midt oppi Kongsberg-tragedien da han som første politi var på åstedet og attpåtil ble skutt i ryggen med pil og bue. Han redegjorde for en variert og svært travel politihverdag og med svært lange geografiske distanser å dekke.

– Men jeg gjør jobben min med glede!, sa han og høstet naturlig nok rosende ord fra både fagforening og ledelse over sin heroiske innsats under Kongsberg-hendelsen.

Nå ser forbundslederen fram til lovet satsing på politiet.

– Jeg føler at både politikere, politidirektøren og jeg er rimelig samstemte om nåsituasjonen og grunnberedskapen i norsk politi. Nå håper jeg at besluttende politikere innser alvoret og gir oss bedre grunnbemanning, samt at man ivaretar de ansatte på en bedre måte enn det som gjøres i dag, avsluttet Unn Alma Skatvold.

Folk og bil 4 se opptak
Se debatten i opptak