Arendalsuka

Under Arendalsuka fyller rundt 1000 arrangementer og 200 stands Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. Politiets Fellesforbund er også til stede.

Folk og bil 4 se opptak
Årets debatt fra Arendalsuka

Arendalsuka omtaler seg selv som «en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i.» Den samler hvert år aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv, foreninger og organisasjoner til å debattere, mingle og bedrive påvirkning, med over 1000 arrangementer om viktige samfunnstema.

2022

Tema for debatten: «Når krise er den nye hverdagen. Har norsk politi grunnberedskap til å stå i den over tid?»

Se debatten i opptak her >

Flyktningkrise ble erstattet av pandemi. Så kom en ny flyktningkrise. De siste årene har kriser vært den nye hverdagen for politiet. Grunnberedskapen må styrkes for å håndtere den nye normalen. God beredskap koster. Dårlig beredskap koster mer.

Etter pandemien skulle politiet tilbake til hverdagen. Da traff bølgen fra krigen i Ukraina med full styrke. På nytt måtte politiet omprioritere, flytte på og innhente ansatte der de var å finne. Igjen opplevde hundrevis av politiansatte usikre arbeidsforhold. Å bistå mennesker som har opplevd grusomheter er en stor personlig belastning. Selv godt utdannede og svært erfarne politiansatte finner det krevende å stå i en slik situasjon over tid. Personalledelse og personalomsorg under skiftende forhold er krevende, men veldig viktig for at de som står midt i situasjonen skal holde ut.

Har norsk politi grunnberedskap til å stå i kriser over tid?

Medvirkende

 • Unn Alma Skatvold – forbundsleder, Politiets Fellesforbund
 • Benedicte Bjørnland – politidirektør, Politidirektoratet
 • Per-Willy Amundsen – leder, justiskomiteen (Fremskrittspartiet)
 • Maria Karine Aasen-Svensrud – nestleder, justiskomiteen (Arbeiderpartiet)
 • Sveinung Stensland – medlem, justiskomiteen (Høyre)
 • Ivar B. Prestbakmo – medlem, justiskomiteen (Senterpartiet)
 • Rigoberto Villarroel – politibetjent, politiet

Debattleder: Trude Teige

Unio-debatt: Vold, trusler og trakassering

Lærere, sykepleiere, politi opplever vold, trusler og trakassering som en del av arbeidshverdagen. Hvorfor skjer det og hva kan vi gjøre med det?

Se debatten i opptak her >

Alle arbeidstakere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. For mange av Unios medlemsgrupper innen helse, utdanning og politi er vold, trusler og trakassering utfordringer i arbeidsmiljøet som må håndteres hver eneste dag på jobben.

Hva skjer når brukerrettighetene til elever og pasienter trumfer muligheten til å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø?

Medvirkende:

 • Unn Alma Skatvold – forbundsleder, Politiets Fellesforbund
 • Kai Øivind Brenden – 2. nestleder, Norsk Sykepleierforbund
 • Tuva Moflag – 2. nestleder, arbeids- og sosialkomiteen (Arbeiderpartiet)
 • Pål Molander – direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Programleder: Erik Aasheim

Arrangør: Unio

Les mer >

HMS se opptak 1
Se debatt om vold, trusler og trakassering

2021

Tema for debatten: «Fremtidens politi: trygghet og rettssikkerhet for deg - et anstendig arbeidsliv for våre»

Se opptak av debatten her >

Artikler

2020 (avlyst)

Arendalsuka ble avlyst grunnet koronasituasjonen.

2019

Tema for debatten: «Nærpolitireformen fjerner politiet fra befolkningen - Hva gjør vi?»

Se opptak av debatten her >

Artikler

Fagperson

Linda Verdal

Linda Verdal

Forbundssekretær