Assosiert medlemskap

Jobber du ikke i etaten, men ønsker å videreføre ditt medlemskap i Politiets Fellesforbund?

Webinarillustrasjon

Ifølge Politiets Fellesforbunds vedtekter, § 3-3 Overføring av medlemskap, punkt 5, kan tidligere medlemmer fortsette som assosiert medlem.

Vedtekter

§ 3-3 Overføring av medlemskap, punkt 5: «Medlemmer som slutter i etaten, kan videreføre medlemskapet sitt som assosiert medlem. Assosierte medlemmer kan ikke påregne hjelp fra forbundet overfor arbeidsgiver, eller økonomisk støtte til juridisk bistand. Det er ikke anledning til å melde seg inn som assosiert medlem.»

Kilde: Politiets Fellesforbunds vedtekter

Dette omfatter både uteksaminerte studenter som ikke har fått jobb i etaten og tidligere medlemmer som har sluttet i etaten.

Hva koster det?

Kontingenten for assosierte medlemmer er 100 kr per måned. I tillegg kommer gruppelivsforsikringen.

Hva gjør jeg?

Ta kontakt med ditt tidligere lokallag eller Politiets Fellesforbund sentralt (forbundskontoret)pf@pf.no og gi beskjed.

Fagperson