Ressurssider

Assosiert medlemskap

Jobber du ikke i etaten, men ønsker å videreføre ditt medlemskap i Politiets Fellesforbund?

Webinarillustrasjon

§1.2 Tidligere medlemmer kan fortsette som assosiert medlem.*

*Dette omfatter både uteksaminerte studenter som ikke har fått jobb i etaten og tidligere medlemmer som har sluttet i etaten.

Ifølge Politiets Fellesforbund sine vedtekter § 1.2 pkt 2 kan tidligere medlemmer fortsette som assosiert medlem:

Les mer om våre vedtekter her

Hva koster det?

Kontingenten for assosierte medlemmer er kr 100,- per måned. I tillegg kommer gruppelivsforsikringen.

Hva gjør jeg?

Ta kontakt med ditt tidligere lokallag eller PF sentralt og gi beskjed.