Assosiert medlemskap

Jobber du ikke i etaten, men ønsker å videreføre ditt medlemskap i Politiets Fellesforbund?

Webinarillustrasjon

Ifølge Politiets Fellesforbunds vedtekter kan tidligere medlemmer fortsette som assosiert medlem (§ 1-2 Formål, punkt 2: «Tidligere medlemmer kan fortsette som assosiert medlem.»).

Dette omfatter både uteksaminerte studenter som ikke har fått jobb i etaten og tidligere medlemmer som har sluttet i etaten.

Hva koster det?

Kontingenten for assosierte medlemmer er 100 kr per måned. I tillegg kommer gruppelivsforsikringen.

Hva gjør jeg?

Ta kontakt med ditt tidligere lokallag eller Politiets Fellesforbund sentralt (forbundskontoret)pf@pf.no og gi beskjed.

Fagperson