Ressurssider

Assosiert medlemskap

Jobber du ikke lenger i etaten men ønsker å videreføre ditt medlemskap i PF?

§1.2 Tidligere medlemmer kan fortsette som assosiert medlem.*
*Dette omfatter både uteksaminerte studenter som ikke har fått jobb i etaten og tidligere medlemmer som har sluttet i etaten.

Medlemmer som er i lønnet arbeid utenfor PFs primære avtale- og tariffområder kan ikke påregne hjelp fra PF til å ivareta sine interesser overfor arbeidsgiver eller få økonomisk støtte til juridisk bistand.

Hva koster det?

Kontingenten for assosierte medlemmer er kr 100,- per måned. I tillegg kommer forsikringen.

Hva gjør jeg?

Ta kontakt med ditt tidligere lokallag eller PF sentralt og gi beskjed.