904 utsatt for seksuell trakassering

Sigve Bolstad #04

Politiets siste arbeidsmiljøundersøkelse viser at 6, 6 prosent har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året. – Det er trist og bekymringsfulle funn, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Tidligere i høst la forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas frem urovekkende historier fra politietaten til politidirektør Benedicte Bjørnland, hvor de blant annet fortalte om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. I kjølvannet av dette ba politidirektøren derfor om en arbeidsmiljøundersøkelse knyttet spesifikt til seksuell trakassering i etaten.

– Det er totalt uakseptabelt med seksuell trakassering. Politi- og lensmannsetaten skal være et trygt og godt sted å jobbe. Denne undersøkelsen viser dessverre at det ikke er det for alle. Slik kan man ikke ha det, sier Bolstad.

Tre prosent av medarbeiderne i politiet sier "ja" på spørsmål om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet de siste 12 månedene. Andelen øker til 6,6 prosent, eller 904 personer, når man inkluderer de som sier de har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet. Definisjonen innbefatter alt fra å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og til den alvorligste kategorien; tvunget til seksuelle handlinger, skriver Politidirektoratet på sine nettsider.

Flere grep er tatt

Kvinner er mer utsatt for uønsket oppmerksomhet enn menn. I 71 prosent av tilfellene er det en kollega som står for adferden, og i 28 prosent av tilfellene er det overordnede. Kvinner blir i høyere grad seksuelt trakassert av menn, mens menn blir seksuelt trakassert av begge kjønn. Undersøkelsen viser også at 10 personer har blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega i løpet av 2020.

– Dette er meget alvorlig. Vi i Politiets Fellesforbund er derfor svært glad for at politidirektøren har tatt tak i temaet på en grundig og god måte fra første stund. Flere grep har blitt tatt allerede. Oslo politidistrikt har blant annet startet en pilot i forbindelse med lederopplæringen som skal gi ledere gode verktøy for å håndtere saker som handler om uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Det er et godt og ikke minst viktig tiltak, sier Bolstad.

Et felles løft for å rydde opp

Han påpeker at skal man få bukt med denne ukulturen og få til en solid holdningsendring, så må alle ta i et tak.

– Det å forebygge seksuell trakassering er i all hovedsak et lederansvar. Men det er ikke noe tvil om at skal man få dette til, så må vi alle være med og ta et felles løft. Politiets Fellesforbund vil være tett på og er blant annet godt representert gjennom partssamarbeidet, sier Bolstad.

Når det gjelder studentene så svarer 5, 9 prosent "ja" på spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet. Andelen øker til 11 prosent - når man inkluderer de som har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet. Studentene rapporterer oftere at hendelsene er enkeltstående sammenlignet med ansatte, og i likhet med ansatte er kvinnelige studenter mer utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet enn mannlige studenter. Studenter opplever i større grad enn de ansatte at hendelsene skjer utenfor tjeneste, en stor andel skjer i sosiale lag.

– Hvis det er noen av våre medlemmer som har opplevd noen ubehageligheter og som synes det er vanskelig å si i fra, så være så snill og ta kontakt. Det er helt anonymt og vi behandler selvsagt den informasjonen trygt, avslutter Sigve Bolstad.

Les mer om og last ned arbeidsmiljøundersøkelsen om uønsket seksuell oppmerksomhet på Politiet.no