ATB-opplæring i full gang

AT Bopplaering2024

Forbundssekretær Espen Sjeggestad har en nøkkelrolle under opplæringen i ny ATB-avtale.

I løpet av noen hektiske dager på Gardermoen er representanter både fra arbeidsgiver og ansatte samlet for å få felles opplæring i de nye arbeidstidsbestemmelsene (ATB) i politiet.

Politiets Fellesforbunds forbundssekretær Espen Sjeggestad og Politidirektoratets seksjonssjef Frode Aarum er blant dem som gjennomfører opplæringen. Espen Sjeggestad er godt fornøyd med opplæringen så langt:

– I forhandlingene om ny ATB-avtale la Politiets Fellesforbund størst vekt på HMS-perspektivet og forutsigbarheten til de ansatte. Politidirektoratet ønsker som arbeidsgiver størst mulig grad av fleksibilitet for å løse samfunnsoppdraget, men jeg føler at ATB-avtalen som ble forhandlet fram hensyntar både arbeidsgiver og arbeidstaker. Nå er opplæringen godt i gang. Så langt har vi fått mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne, og det er gledelig, sier Espen Sjeggestad.

Første gang på årevis

Det er første gang på mange år at det er felles opplæring om ATB:

– Det kommer som et resultat av forhandlinger der partene har kommet fram til en omforent balanse mellom arbeidsgivers behov for fleksibilitet og arbeidstakers behov for vern og forutsigbarhet. Det var et felles mål i forhandlingene om å skape lavere konfliktnivå mellom partene, noe vi håper at felles opplæring vil synliggjøre og bidra til. Politiets Fellesforbund er også spesielt fornøyd med at opplæringen har et så tydelig HMS-fokus, fortsetter Espen Sjeggestad.

Under opplæringsdagene gir deltakerne også viktige tilbakemeldinger i form av kommentarer og spørsmål. En del svares ut direkte, mens det som krever avklaring partene imellom svares ut i etterkant.

Se intervju med Politidirektoratets Frode Aarum:

Vs D1 Qvw W3rk HD
Frode Aarum om ny ATB-avtale