1. mai

Fagforeninger er viktigere enn noen gang

Sigve Bolstad på 1. mai-markering i 2018

– Koronakrisen har vist at trepartssamarbeidet og det å være med i en fagforening er viktigere enn noen gang for norske arbeidstagere. Vi har et godt arbeidsliv her i landet, men det kan vi ikke ta for gitt, sier forbundsleder Sigve Bolstad i anledning arbeidernes dag.

Politiets Fellesforbund organiserer allerede 92 prosent av de med politistilling i etaten, og det viser at politiutdannede allerede har en veldig høy organiseringsgrad sett opp mot andre yrkesgrupper.

– Jeg er veldig glad for at så mange politiutdannede velger å organisere seg, og det er selvfølgelig ekstra gledelig at de vil være en del av oss. Vi får også med oss stadig flere av våre sivilt ansatte, og det er bra. Jo flere vi er, jo sterkere er vi, sier Bolstad.

Han mener fagforeningene har blitt viktigere under koronapandemien.

– I et arbeidsliv hvor flere er permittert og uten jobb, blir arbeidsgivers makt sterkere. Når det viktigste for folk blir å få en jobb stiller man langt lavere krav til lønn og arbeidsvilkår, noe som er forståelig. Men vi kan ikke godta at denne krisen på sikt vil svekke arbeidstakers rettigheter her i landet, og det vil vi i fagforeningene jobbe for at ikke skjer, sier Bolstad.

Det er særlig de unge i Norge som lar være å organisere seg, og Bolstad er derfor veldig glad for at over 5000 av forbundets aktive medlemmer er mellom 25 og 35 år.

– Det er så viktig å rekruttere de unge. Dette er fremtidas arbeidstakere og framtidas tillitsvalgte. Vi må passe på at de har de samme rettighetene som vi selv har hatt de siste årene, sier Bolstad.

Må fortsatt sloss for arbeidstakers rettigheter

1. mai er arbeidernes dag, og dagen da det er et hovedfokus på arbeidstakers rettigheter. Bolstad mener det er viktig å markere denne dagen.

– Vi har gode arbeidsforhold her i landet, men dette kommer ikke av seg selv. Som fagforening opplever vi at det stadig er flere av arbeidstakers opparbeidede rettigheter som er under angrep. Det skal spares inn, jobbes mer effektivt, goder lukes vekk, krav på hvile strekkes i alle ender. Vi jobber hver dag med ulike problemstillinger som våre medlemmer står ovenfor, hvor deres arbeidsrettigheter dras og pushes for å få mer ut av hver arbeidstaker, sier Bolstad.

Stadig flere blir organisert

70 prosent av de ansatte i politiet som er fagorganisert er medlem i Politiets Fellesforbund. Dette er både politi, sivil og jurister.

– Vi har plass til mange flere – også de uten politibakgrunn. Vi ser etaten under ett, og jobber for at alle de ansatte, uavhengig av bakgrunn, skal ha de samme rettighetene, arbeidsvilkårene, lønnsnivåene og tryggheten. Men det viktigste er at man er fagorganisert og har noen som kjemper for dine rettigheter og lønnsvilkår, sier Bolstad.

Det er tydelig at fagforeningene representerer en trygghet som arbeidstakerne trenger i vanskelige tider. I yrkesgrupper hvor organisasjonsgraden har vært langt lavere enn i politiet har flere sett mot fagforeningen i koronaåret. Landets største, LO, fikk nesten 20.000 flere medlemmer i 2020.

– Jeg tror at koronakrisen har gjort flere oppmerksomme på den jobben fagforeningene gjør, ikke minst for å ivareta arbeidstakere og beskytte de i tøffe tider. For noen yrkesgrupper ville garantert konsekvensene vært langt større i denne pandemien uten fagforeningenes innsats, sier Bolstad.

God samhandling med Politidirektoratet

Bolstad vil trekke frem det viktige trepartssamarbeidet i tida som kommer, og også den gode samhandlingen med arbeidsgiver under den tøffe tiden man har stått i det siste året.

– Vi opplever heldigvis at samhandlingen med arbeidsgiver har blitt langt bedre enn den har vært tidligere. Vi har en god dialog og det er en felles forståelse rundt mye av det som er viktig for våre medlemmer. Dette startet før den vanskelige situasjonen med covid-19, og har vist seg å være ekstra viktig når vi nå står i en særdeles vanskelig situasjon for alle, sier han.

Likevel trekker han frem at mange av sakene fagforeningen melder til arbeidsgiver hoper seg opp og tar for lang tid før de blir tatt tak i.

– Dette er veldig krevende og får konsekvenser for våre medlemmer, jeg håper derfor det blir en bedring fremover, sier Bolstad.

> Les mer om medlemskap her og meld deg inn i Politiets Fellesforbund her.