Mellomoppgjøret 2021:

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Guro Lind og Sigve Bolstad

Fohandlingsleder Guro Elisabeth Lind og nestleder Sigve Bolstad i Unio stat.

Unio valgte i ettermiddag å bryte lønnsforhandlingene med staten. – Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind. Oppgjøret havner nå hos Riksmegleren.

Lønnsforhandlingene i årets mellomoppgjør i staten har pågått siden mandag. Unios hovedkrav har vært reallønnsvekst for medlemmene – altså at lønnsøkningen skal være større enn prisveksten. Statens siste tilbud hadde en ramme på 2,7 prosent lønnsøkning, som er under forventet prisvekst på 2,8 prosent. I tillegg ville statens beregning av lønnsglidning og overheng betydd et enda svakere resultat totalt sett.

– Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn. Det er helt uakseptabelt. I fjor lå lønnsveksten i staten langt under lønnsveksten i industrien. Med dette tilbudet er vi bekymret for at offentlig sektor nok et år blir hengende etter. Det er både urettferdig og uklokt, sier Lind på Unios nettsider.

Hun er overrasket over at ikke staten vil gjøre mer for å holde på kompetente medarbeidere.

– Statens lønnspolitikk gjør viktige samfunnsyrker mindre attraktive. Bare halvparten av unge forskere vil i dag anbefale andre en forskerkarriere, og i politiet mangler det etterforskere. Det er synd at ikke staten viser ansvar og setter bedre pris på sine medarbeidere, sier Lind.

Den 25. mai starter meklingen, som har frist ved midnatt til 27. mai.

– Vi går inn i mekling med forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Guro Elisabeth Lind.

Stor avstand

– Våre medlemmer har stått i en svært krevende situasjon i over ett år, men den ekstraordinære innsatsen blir ikke verdsatt i statens tilbud. Avstanden er stor, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund og nestleder i Unio stat.

Han trekker fram at medlemmene i Politiets Fellesforbund har snudd seg rundt og blant annet gjeninnført indre Schengen-grensekontroll, fulgt opp stadig nye smittevernsforskrifter, håndtert kriminalitet i krevende miljøer med risiko for egen helse, møtt folk i både publikumsmottak, på gata og andre steder med den usikkerhet det har medført, og oppi det hele også håndtert større ulykker og katastrofer.

– Folk er slitne og dugnadsånden har brent ut for lengst. At staten ikke forstår det er skuffende. Vi har et klart krav inn i forhandlingene: Reallønnsvekst for å sikre kjøpekraften for våre medlemmer. Det staten tilbyr er ikke i nærheten av det, og vi kan verken godta ramma eller profilen staten legger opp til. Tilbudet retter på ingen måte opp i skjevhetene fra i fjor. Det virker heller ikke som staten har noen reell forhandlingsvilje. Derfor går forhandlingene nok en gang til mekling, sier Bolstad.

> Les mer om lønnsoppgjøret

> Lytt til podkasten «Politiet fortjener høyere lønn» i Spotify, Apple Podcasts eller nettleseren.

Siste nytt fra Politiets Fellesforbund får du på pf.no og Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

Forhandlingsdelegasjon 2021

Politiets Fellesforbunds forhandlingsdelegasjon under lønnsoppgjøret 2021. F.v.: Sigve Bolstad, forbundsleder; Unn Alma Skatvold, forbundsnestleder; Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget; og Roar Fosse, forhandlingssjef.