Ny sikkerhetsrutine for sivilt ansatte i politiet: – Positivt

Forbundsleder Sigve Bolstad i juni 2020

Det skal være trygt å jobbe i politi- og lensmannsetaten. Politidistriktene skal tilrettelegge og drive sin virksomhet slik at det ikke oppstår skade på personell. Det slår den nye sikkerhetsrutinen for medarbeidere i sivile funksjoner fast.

Politiets Fellesforbund har over tid vært bekymret for sikkerheten til sivilt ansatte i norsk politi.

– Vi har mange dyktige sivilt ansatte i politiet som utfører viktige oppgaver på vegne av samfunnet. Når sivilt ansatte hos namsmannen, i utlendingsforvaltningen eller andre deler av politiet går på jobb skal de ha det utstyret og den opplæringen som trengs. God sikkerhet er helt avgjørende for et godt arbeidsmiljø, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Rapport viste store utfordringer

Forbundet var derfor godt fornøyd med at Politidirektoratet i fjor opprettet en arbeidsgruppe om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ansatte med sivile funksjoner. De leverte en grundig rapport med eksempler på sikkerhetsutfordringer disse møter i sin arbeidshverdag. Øyunn Myklestul-Jensen, medlem av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, deltok i gruppen.

– Vi konkluderte med at det var behov for et større arbeid for å forbedre HMS-situasjonen for sivilt ansatte. Økonomi har dessverre i altfor stor grad kommet i veien for å ivareta sikkerheten. Det er derfor positivt at Politidirektoratet tok tak i rapporten og forslagene. Vi så det var et stort behov for felles nasjonale retningslinjer, sier Myklestul-Jensen.

(Saken fortsetter under bildet)

Vegar Monsvoll og Oyunn Myklestul Jensen 1

Øyunn Myklestul-Jensen, medlem av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, og Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget.

Rapporten er fulgt opp med etablering av ny sikkerhetsrutine for medarbeidere i sivile funksjoner. Den er nå vedtatt i hovedarbeidsmiljøutvalget i politiet (HAMU).

– Dette er en svært positiv utvikling i en sak som er viktig for Politiets Fellesforbund. Vi er nå opptatt av oppfølgingen av rutinene ute distriktene. Det er i den praktiske gjennomføringen på lokalt nivå at ansatte i sivile funksjoner vil merke forskjell, sier Sigve Bolstad.

Rutinen omfatter både arbeidsoppgaver som løses på og utenfor kontorsted. Den beskriver krav til forberedelser til, utførelse av og etterarbeid ved oppdrag; til utstyr og verneutstyr som ansatte skal ha og bruke; og til opplæring som skal gjennomføres årlig.

– Etterlengtet

Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget, er også godt fornøyd med at dette nå er kommet på plass. Han sier det har vært etterlengtet.

– Nå er det viktig at dette blir fulgt opp i distriktene. Vi vet at dette også handler om økonomi, og er derfor opptatt av at tid til trening og opplæring, anskaffelse av riktig sikkerhetsutstyr og lignende må prioriteres. Intensjonene i sikkerhetsrutinen er kjempegode, nå må ikke økonomien stå i veien for at det følges opp, sier Monsvoll.

Like selvfølgelig som IP-trening

God sikkerhet for ansatte med sivile funksjoner må ses på som like selvfølgelig som for eksempel trening for politiets innsatspersonell (IP-trening) er det for operativt polititjenestepersonell. Alle må ha tilgang til nødvendig opplæring og utstyr.

– Gjennomføringen av dette prosjektet har vært bra så langt og det har ledet fram til et godt vedtak i HAMU. Politiets Fellesforbund vil nå følge nøye med på hvordan dette følges opp ute i distriktene og på de enkelte arbeidsplassene, sier Monsvoll.